Petice na podporu JUDr. Kláry Samkové, Ph.D, advokátky.

My, níže podepsaní,
apelujeme touto peticí na cit pro Spravedlnost advokátní komory, jejímž předsedou je JUDr. Martin Vychopeň a k jehož rukám bude i text petice doručen.

JUDr. Klára Alžběta Samková, Ph.D. v sále Parlamentu České republiky přednesla projev, který byl prostě lidský a objektivně pojmenoval dění v naší malé zemi a to, co bylo nutné veřejně pojmenovat beze strachu z politicko - korektní mašinérie.

Společnost je totiž nemocná a lidé se v ní opět "bojí mluvit". Mluvit bylo zločinem, říci cokoli opozičního bylo trestáno, vyjádřit se nesouhlasně s "jedinou schválenou pravdou" znamenalo riziko udání a následné perzekuce.
I v případě doktorky Samkové se již našel ochotný "prokurátor", který by znovu zaváděl monopol na svou pravdu a ostatní, kteří s ním nesouhlasí, by trestal.

Při sledování jejího projevu jsme viděli paní doktorku Horákovou a ihned se nám vybavuje příměr s osudem doktorky Horákové. 
Je možné, že se Vám bude zdát přirovnání směšné a nadsazené, ale následná stížnost na paní doktorku Samkovou, svědčí o tom, že nejde v žádném případě o nadsázku.

Doktorka Samková popsala situaci, tak jak ji cítí velká část našeho národa. Přesto se okamžitě našel „prokurátor“, který ji chce nasadit oprátku na krk a popravit ji.
Při svém projevu nezastupovala paní doktorka žádného klienta, nevykonávala praxi advokáta a přesto je lynčována.

 

Pane předsedo, apelujeme na Váš cit pro spravedlivé posuzování situace a žádáme Vás, aby byl zastaven tento „hon na čarodějnice“. Kdo jiný, než Vy, by měl dohlížet na dodržování zákona, do kterého patří i svoboda projevu.          Na závěr si dovolíme připomenout slova Martina Niemöllera:

 

 

Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem – nebyl jsem přece komunista.

Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem – nebyl jsem přece sociální demokrat.

Když přišli pro odboráře, mlčel jsem – nebyl jsem přece odborář.

Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat

 


Květoslav Přibil, Pavel Havlíček    Kontaktujte autora petice