Petícia za urgentné riešenie nespoľahlivých dodávok elektrickej energie a jej častých krátkodobých výpadkov v obci Rakovo a v okolitých obciach.

Určené k riešeniu:
- Stredoslovenská energetika, a. s.
- Okresný úrad Martin, Životné prostredie
- starosta a poslanci obce Rakovo

---

My, nižšie podpísaní občania obce Rakovo a priľahlých obcí,

žiadame týmto o urgentné riešenie havarijnej situácie nekvalitných dodávok elektrickej energie do obce Rakovo a priľahlých obcí.

V rôznych časových úsekoch, kedykoľvek počas dňa, dochádza opakovane k veľmi častým krátkodobým výpadkom elektrickej energie na dobu niekoľkých sekúnd až minút, čím dochádza k poškodzovaniu elektrických spotrebičov obyvateľov uvedených lokalít.

Táto situácia trvá už dlhšiu dobu a nerieši sa.

Z verejne dostupných informácií je zrejmé, že v obci Rakovo a okolitých obciach bude prebiehať masívna výstavba nových bytových jednotiek, ktorá iste ku kvalite distribúcie elektrickej energie neprispeje, a túto skutočnosť umocňuje aj fakt, že minimálne v obci Rakovo sa neuvažuje s vykurovaním pomocou plynu, ale bude sa realizovať odberom elektrickej energie.

Žiadame týmto urgentne kompetentné orgány a dodávateľa elektrickej energie o analýzu stavu existujúcej distribučnej siete a jej kapacity s ohľadom na budúcu výstavbu IBV a ďalších, podľa územných plánú dotknutých obcí a návrh riešenia tejto situácie.

Domnievame sa, že plánovaná výstavba súčasnú situáciu veľmi výrazne zhorší a dôjde k zníženiu kvality života občanov v dotknutých lokalitách.

Ďakujeme za urgentné vybavenie tejto Petície

Občania dotknutých obcí.


Jan Bartoš, občan Rakova    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jan Bartoš, občan Rakova bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...