Petice za zrušení objízdné trasy pro kamiony přes obce Sklené, Pohledy, Křenov,

My, níže podepsaní obyvatelé obcí Sklené, Pohledy, Křenov, Dlouhá Loučka a Útěchov, tímto podáváme petici za zrušení současné objízdné trasy pro kamiony, která prochází našimi obcemi.

Tato trasa byla zřízena v důsledku oprav vozovky na silnici I/35 v úseku Moravská Třebová - tunel Hřebeč.

Jsme si vědomi nutnosti oprav naší infrastruktury, avšak současné řešení výrazně zhoršuje kvalitu života v našich obcích. Zvýšený provoz těžkých nákladních vozidel přináší následující problémy:

  1. Zvýšený hluk a vibrace: Nepřetržitý provoz kamionů způsobuje nadměrný hluk a vibrace, které negativně ovlivňují kvalitu života obyvatel.
  2. Poškození místních komunikací: Naše silnice nejsou konstruovány na takovou zátěž a dochází k jejich rychlému opotřebení a poškození.
  3. Bezpečnost obyvatel: Zvýšený provoz nákladních vozidel představuje zvýšené riziko pro chodce a cyklisty, zejména děti a seniory.
  4. Zhoršení ovzduší: Emise z kamionů zhoršují kvalitu ovzduší, což má negativní dopad na zdraví obyvatel.

Navrhujeme alternativní řešení ve formě kyvadlové dopravy v místě opravy vozovky. Tento systém by umožnil střídání jednosměrného provozu pod dohledem semaforů nebo pracovníků, což by minimalizovalo nutnost objíždění přes naše obce a přitom umožnilo pokračování oprav v maximální možné míře.

Tímto žádáme příslušné orgány, aby zvážily naši petici a přijaly opatření k:

  1. Okamžitému zrušení objízdné trasy pro kamiony přes obce Sklené, Pohledy, Křenov, Dlouhá Loučka a Útěchov.
  2. Zavedení systému kyvadlové dopravy v místě oprav vozovky.
  3. Zvýšení bezpečnosti a snížení dopadů dopravy na obyvatele našich obcí během doby oprav.

Děkujeme za zvážení naší petice a žádáme o co nejrychlejší řešení této situace.

S úctou my níže podepsaní,  

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petr Motl bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...