Petice za změnu na pozici náměstka hejtmana pro oblast školství

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje

Závodní 353/88

Karlovy Vary

 

Petice

podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

za změnu na pozici náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy


Karlovy Vary 13. prosince 2012

My, níže podepsaní učitelé středních, základních i uměleckých škol Karlovarského kraje a školská i mimoškolská veřejnost, se obracíme na Zastupitelstvo Karlovarského kraje s peticí, jejímž cílem je zklidnit rozjitřenou situaci v oblasti krajského školství a umožnit krajskému radnímu vykonávat mandát vzešlý z koaličního jednání.

Peticí nezpochybňujeme výsledky voleb a nechceme je popírat, nechceme ani vyvolávat společenské napětí, ani rozněcovat nesnášenlivost.

Domníváme se, že splněním našeho petičního návrhu by došlo k úspěšnému řešení nastalé situace. Zůstanou zachovány výsledky krajských voleb a bude vyslyšen i mravní apel dopisu, který učitelé zaslali hejtmanovi a Radě Karlovarského kraje a který podepsalo více než tři sta učitelů různých stupňů a typů škol.

Petiční návrh

Výměna náměstka hejtmana pro školství, mládež a tělovýchovu JUDr. Václava Sloupa za jiného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje, a to vzhledem ke kontroverzní minulosti jmenovaného radního spjaté s působením ve funkci zástupce velitele pro věci politické (politruka) v armádě nedemokratického komunistického režimu.

Děkujeme.

 

Petiční výbor:

Mgr. Vít Laitl, 5. května 974, 362 51 Jáchymov

Mgr. Ivan Machek, Studentská 1205, 363 01 Ostrov

PhDr. Vladimír Bružeňák, Vítkovská 973, 356 01 Sokolov


Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru.


Dominik Jandl    Kontaktujte autora petice