Petice za zkrácení povinné karantény pro žáky ve věku 6 – 12 let

Karanténa pro rizikové kontakty u osob pozitivně testovaných na COVID19 je v ČR bez ohledu na negativní výsledky PCR testu aktuálně 14 dní. To v praxi znamená, že jeden Covid pozitivní žák zavírá celou třídu na 2 týdny. Po 5 – 7 dnech jdou děti na PCR test, ovšem i přes negativní výsledek musí být po celých 14 dní doma v karanténě.

Děti v povinné karanténě zameškávají školu, ztrácejí sociální kontakt, rodiče mladších děti musí zůstávat doma. Situace vyčerpává rodiče i školu, navíc při ošetřovném ekonomicky zatěžuje stát i rodiče.

Riziko, že budou žáci doma opakovaně, je dle stávajících podmínek povinné karantény vysoké. V případě, že dítě COVID19 neprodělá, rodiče jsou dál vystaveni nejistotě, že se celá situace povinné 14denní karantény může kdykoliv opakovat. U rodičů s více dětmi se běžně stává, že se jim v rodině několik karantén opakuje, přestože jsou jejich děti zdravé. To je pro všechny vyčerpávající a po dvou školních rocích s covidem již neúnosné.

V zahraničí je v případě žáků délka karantény kratší. Například v Rakousku se mohou děti po negativním výsledku testu do školy ihned vrátit, navíc do karantény nechodí celá třída, ale pouze nejbližší kontakty.

Hrozí další prohloubení deficitu ve vzdělání. Aktuální neadekvátně dlouhé nastavení karantény a jejich opakování neumožňuje dohnat učivo. Přitom během dosavadního trvání pandemie byly školy v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi EU nejdéle zavřené a řada dětí ve výuce zameškala.

Aktuální podmínky rovněž výrazně zatěžují i samotné školy. Karanténa se dotkne těch žáků, kteří měli rizikový kontakt. Žáci, kteří nebyli v rozhodující dny ve škole pokračují ve školní docházce. Učitelé tak musí zajistit distanční výuku pro žáky v karanténě i prezenční výuku pro žáky ve škole.

Nepochybujeme o epidemiologickém riziku ani o závažnosti onemocnění covid 19. Počty dětí ve věku 0 – 12, kterým je nařízena karanténa, jsou od září vysoké, navzdory relativně nízkému počtu pozitivních v této věkové skupině. Chápeme, že je potřeba ochránit rizikovou část populace, která má však na rozdíl od dětí tu výhodu, že už se mohla nechat naočkovat. Děti se nyní potřebují vrátit do školy ke svému sociálnímu a talentovému rozvoji, aby obstály v budoucnosti.

Navrhujeme proto zkrácení doby karantény u dětí s negativním PCR testem tak, jako je tomu v Rakousku a dalších zemích.

MUDr. Jana Pavlíčková, Ph.D.
matka 3 dětí                   

MVDr. Bc. Vladislava Vojtíšková
matka 3 dětí                             

Ing. Vilma Dingová
matka 4 dětí


Jana Pavlíčková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jana Pavlíčková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...