Petice za zákon o odpovědnosti prezidenta

My níže podepsaní, dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme Parlament České republiky – Senát a Poslaneckou sněmovnu, aby přijali náležité legislativní opatření, kterým by zrušili neodpovědnost a neodvolatelnost prezidenta České republiky.

Ústava České republiky v článku 54 praví: (1) Prezident republiky je hlavou státu. (2) Prezident republiky je volen v přímých volbách. (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.

Protože prezident je volen přímo, všelidovým hlasováním, všemu lidu by také měl být odpovědný! Proto vás, všechny slušné občany České republiky vyzývám: zahajme proces, kterým je možné změnit tento článek ústavy takto:

(3) Prezident republiky je z výkonu své funkce odpovědný všem občanům České republiky.

Toto je první krok k tomu, jak přimět příští zákonodárce k přípravě zákona, kterým by neodpovědný prezident mohl být všelidovým hlasováním odvolán, jak je to běžné i v zemích kolem nás. Proč?

1.     Zákonodárci nepočítali s tím, že prezidentem může být zvolen člověk, který nectí ducha ústavy a ústavní zvyklosti považuje za idiocii. Žijeme v kulturní zemi, kde je to možné?

2.     Kultura je soubor jistých identifikačních znaků národa a společnosti, vznikajících dějinným vývojem v určitém prostoru. Takovým nejvyšším duchovním souborem myšlenek, který je identifikací naší národní kultury je Ústava České republiky. Jestliže připustíme tunelování ústavy, demokracie, slušnosti, lidských práv… znamená to potvrzení základního identifikačního znaku české kultury a to, že lhát, krást a podvádět je normální. Z duchovní podstaty myšlenky pak zbude jenom vytunelovaná skořápka prázdných slov.

3.     Petice za odvolání prezidenta Zemana zůstávají jen prázdným hlasem, dokud nepřimějeme zákonodárce k přijetí zákona, podle kterého bude možné prezidenta odvolat! Zatím to možné není! Pokud s peticí souhlasíte, posílejte našim zákonodárcům!


František Staněk    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji František Staněk, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...