Petice za zachování Artkina Centrál

PETICE

 

za zachování Artkina Centrál v Hradci Králové

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme primátora, volené zastupitele a radní města Hradec Králové, aby Artkino Centrál provozované občanským sdružením Pro-Centrál, tř. Karla IV. 774, Hradec Králové bylo zachováno, aby bylo pokračováno v jeho tradici, a také aby bylo i v budoucnu dále Statutárním městem finančně podporováno a rozvíjeno.

 

Několikaměsíční vývoj událostí kolem kina CENTRÁL s prohlášeními politických stran i jednotlivých politiků o nutnosti zachování kina vede ve výsledku spíše k jeho zániku. Nejprve se objevily informace o záměru některých zastupitelů města nepodpořit občanské sdružení Pro-Centrál v jeho žádosti o mimořádný finanční příspěvek a navýšení obligatorního grantu podané na Statutární město Hradec Králové. Následovalo zamítnutí i bezúročné půjčky spojené s převodem veškeré techniky městu a ve finále i odmítnutí nabídky k odkupu veškerého vybavení tak, aby bylo kino zachováno. Rozum zůstává stát nad tím, proč raději neodkoupit zařízení a kino neprovozovat bez potíží dál, byť třeba i jiným provozovatelem, než jeho zařízení nechat rozprodat v insolvenci či jiném řízení a pak ho po několika měsících nakupovat znovu za daleko větší peníze. O zbytečném přerušení provozu na tuto dobu spojenou s těžkým rozjezdem ani nemluvě.

Signatáři petice považují tento postoj za namířený proti zájmům obyvatel města. Kino Centrál patří po dobu mnoha generací neodmyslitelně k jedinečné atmosféře města, nabízí svým nekomerčním charakterem a zaměřením programu projekcí vnímání kvalitní filmové kultury, v pohodě a klidu, v souladu s náladou diváků. V roce 2003 se zdálo, že upadající kino Centrál, provozované městem Hradec Králové, bude zrušeno a že mnohým zbyde jen nostalgická vzpomínka z mládí na toto místo. Avšak sdružení Pro-Centrál, které kino v ten rok převzalo, dokázalo tento biograf za několik let natolik pozvednout, že toto Artkino získalo v roce 2008 jako první a dosud jediné kino v České republice evropskou cenu za nejlepší činnost pro mladé.

V dalších letech bylo kino navíc vybaveno drahými nejmodernějšími technologiemi, díky nimž patří toto kino skutečně k evropské špičce. Aby byl tento klenot Hradce Králové i nadále zachován, vyzýváme zastupitele a vedení města Hradce Králové k přijetí takových opatření, které umožní jeho další bezproblémový provoz. Nechceme mít v tomto prostoru prázdnou budovu bez života, jako je tomu v jiných městech, jejichž představitelům připadl provoz kina „drahý a nezajímavý“, další obchodní pasáž, tržnici či nějaký jiný paskvil. Chceme fungující kino, tak jak ho známe. Přijde nám, že každá z těch nabízených variant byla pro město zajímavá i po finanční stránce, a jsme přesvědčeni, že tyto částky je možné v takřka 2,5mld. rozpočtu města poměrně snadno najít. Navíc ve srovnání s jinými rozpočtovými výdaji do kulturních zařízení spravovaných městem se jedná o velmi nízké položky, dopad do kulturnosti a spokojenosti občanů je však prospěšný nezměřitelně. Tyto částky považujeme za nízké i vzhledem k finanční podpoře například sportu v Hradci Králové. Roční návštěvnost kina Centrál je přes 60 tisíc filmových diváků a dalších zhruba 30 tisíc na další akce. Do Centrálu tak během roku přijde stejný počet lidí jako má Hradec Králové obyvatel. Podle zákona o obcích má město povinnost pečovat o potřeby svých občanů a chránit veřejný zájem. Kultivace, zpřístupnění a další rozvoj veřejného prostoru by dnes mělo být prioritou všech volených představitelů.

Účastníci petice věří, že zastupitelé a vedení města vyslyší názor svých občanů.

Za petiční výbor:
Romana Prchalová, Průmyslová 945, Hradec Králové
Pavel Nix, Petra Jilemnického29/117, Hradec Králové
Václav Maixner, Sekaninova 420, Hradec Králové
Lukáš Kocián, Škroupova 11/26, Hradec Králové

Zastupovat petiční výbor při jednání s orgány města je oprávněn:
Václav Maixner, Sekaninova 420, Hradec Králové

 


Lukáš Kocián    Kontaktujte autora petice