Petice za vstup dětí všech pracujících v ČR do systému zdravotního pojištění

Otevřený dopis české vládě

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás s prosbou o ukončení diskriminace našich dětí.

Platíme stejné daně jako občané České republiky a nikdy nebereme dávky v nezaměstnanosti. Studujeme jazyk, respektujeme jedinečnou kulturu země, důsledně dodržujeme české zákony, integrujeme se do české společnosti. Abychom se mohli stát její platnou částí, svěřili jsme vám i to nejcennější, co máme, budoucnost našich dětí.

Nyní žijeme s Damoklovým mečem nad našimi rodinami po dlouhých 5 let, než dostaneme povolení k trvalému pobytu v České republice. Teprve pak si můžeme být jisti, že naše děti dostanou potřebnou lékařskou pomoc a jejich budoucnost nebude ohrožena rizikem nezvládnutelné finanční zátěže, pokud onemocní. Zákony České republiky opravňují státní příslušníky třetích zemí k účasti v systému veřejného zdravotního pojištění pouze na základě zaměstnání, což naše děti ze systému vylučuje. Jedinou možností, kterou jim současný zákon ponechává, je soukromé zdravotní pojištění nebo pozice samoplátce zdravotní péče, a to není zdaleka ekvivalent řádné ani finančně dostupné péče. Rozsah služeb, na které má cizinec nárok prostřednictvím soukromého zdravotního pojištění, je velmi omezený, zatímco placení z vlastní kapsy pro státní příslušníky třetích zemí má za následek průměrně trojnásobné zvýšení cen.

V ostatních zemích Evropské unie jsou děti automaticky pojištěny na základě zaměstnání rodičů, a to buď zdarma, nebo za pevné měsíční pojistné. Mnoho z nás si vůbec neuvědomovalo, že Česká republika praktikuje tuto ojedinělou strategii segregace obyvatel na základě jejich země původu či typu povolení k pobytu a zcela zakáže dětem zaměstnaných státních příslušníků třetích zemí, kteří dosud nemají povolení k trvalému pobytu, účastnit se veřejného zdravotního pojištění.

Nejsme turisté ani černí pasažéři. Žijeme zde a platíme daně a odvody. Nežádáme o bezplatnou zdravotní péči. Jsme připraveni platit měsíční pojistné za naše děti, aby mohly vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění.

Tvoříme 2,5% populace v České republice a ani na úrovni městských částí nemáme právo volit nebo být voleni. Není to však důvod, abyste s námi zacházeli jako s bezprávnými pracovními silami. Žádáme pouze o to, aby naše děti nebyly diskriminovány v poskytování zdravotní péče.

English translation published at https://pvzpnenivzp.cz/en/open-letter-to-the-czech-government


Inessa Vasilevskaya    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Inessa Vasilevskaya bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...