Petice za úpravu povinné aprobační zkoušky pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty

České zdravotnictví se potýká s problémem nedostatku lékařů. Podle různých zdrojů nemocnicím chybí mezi jedním až dvěma a půl tisíci lékařů. Nejhorší stav je v Ústeckém a Karlovarském kraji.
 
Víme, že do Česka přijíždějí zahraniční lékaři a farmaceuti, kteří tu chtějí pracovat, včetně těch, kteří vystudovali odpovídající vysoké školy mimo EU. Aby bylo možné udržet české zdravotnictví na stejně vysoké úrovni jako je tomu dnes, je nutností, aby vzdělání lékařů-cizinců odpovídalo úrovni vzdělání českých lékařů.
 
Bohužel, dnešní systém aprobací nesleduje tento základní cíl, dokonce klade podmínky, které fakticky nelze splnit. Proto požadujeme úpravu systému aprobací, aby aprobační zkouška byla objektivním posouzením odborné způsobilosti a zároveň, aby lékař/zubní lékař/farmaceut, který splní potřebné podmínky, mohl co nejdříve nastoupit do práce, a to pod přímým dozorem atestovaného lékaře.
 
Proto my, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o úpravu aprobační zkoušky, a to následovně:
 
1. Rozdělení první části zkoušky (písemné testy) na dva samostatné oddíly: test z odborných znalostí a test z legislativy. Při úspěšném složení jedné části uznat její platnost a opakovat jen tu část, u které lékař/zubní lékař/farmaceut neuspěje. 
Dnes cizinec, který uspěje u testu z odborných znalostí, ale neuspěje v testu z legislativy, musí za půl roku znovu opakovat obě části. 
 
2. Prodloužení platnosti testů na 5 let (nyní 2 roky), a to z toho důvodu, že lékař-cizinec před nástupem na praktickou část, která následuje po úspěšném absolvování testů, potřebuje najít pracovní místo a zařídit povolení k pobytu. Čekání na zaměstnaneckou kartu zpravidla trvá několik měsíců, někdy i více než rok.
 
3. Ponechat možnost absolvování praktické části aprobační zkoušky na tom pracovišti zdravotnického zařízení, kde lékař-cizinec plánuje po aprobaci zůstat. 
Dle původních podmínek lékař/zubní lékař/farmaceut, který měl nostrifikaci a uspěl u první části aprobační zkoušky, mohl nastoupit do práce na vybraném oddělení pod dozorem atestovaného lékaře, přičemž tato práce byla uznávána jako praktická část aprobační zkoušky. Po pětiměsíční praxi mohl lékař složit ústní zkoušku. Nyní lékaři, kteří úspěšně složili první část aprobační zkoušky, nemohou v aprobaci pokračovat, protože chybějí nemocnice se speciální akreditací pro aprobační zkoušku. Při dodržení současných legislativních  podmínek se tak může stát, že lékař-cizinec je schopen nastoupit na oddělení, které ho potřebuje, až za 1,5 roku, pokud vůbec.
 
4. Povolit provádění přímého odborného vedení i školitelům zapsaným v akreditačním seznamu v tom případě, že nemají přiděleného jiného školence.
 
5. Žádáme o rozdělení ústní zkoušky minimálně na dvě části (dva základní obory v jeden den u lékařů, popř. tři základní obory v jeden den u zubních lékařů a farmaceutů), a aby úspěšně složená zkouška z jednoho základního oboru měla platnost alespoň dva roky.
Dnes lékař-cizinec musí složit ústní zkoušku ze čtyř základních oborů v rozsahu závěrečných státních zkoušek na VŠ, a to během jediného dne (zubní lékaři a farmaceuti mají šest základních oborů). Když neuspěje jen u jediné části, musí za půl roku opakovat zkoušku ze všech oborů.
 
6. Žádáme o zřízení minimálně dvoučlenné zkušební komise pro každý ze základních oborů k zajištění větší objektivity ústní zkoušky. 
Vzhledem k tomu, že ve většině případů se jedná o lékaře/zubní lékaře/farmaceuty, kteří již mají praxi ze své vlasti, vidíme přínos v přítomnosti praktikujících lékařů, popř. primářů, v komisi.
 
7. Po úspěšném absolvování testů a praktické části povolit cizinci pokračovat v práci pod přímým odborným vedením atestovaného lékaře s podmínkou, že během dvou let musí aprobaci dokončit.
Dnes lékař/zubní lékař/farmaceut, který absolvuje praktickou část, ale neuspěje na první pokus u ústní části, nemusí dostat povolení k práci od Ministerstva zdravotnictví a musí tak z práce odejít. Stává se, že zatímco lékař-cizinec vyřizuje potřebné doklady pro práci, vyprší platnost testů, a proto musí znovu první část opakovat. 
 
Prostřednictvím této petice usilujeme o lepší a férovější fungování, nikoli však o odborné ulehčení podmínek aprobačních zkoušek pro cizince, a také o umožnění průběhu odborné praxe na pracovištích, která se bez působení lékařů-cizinců neobejdou.
 
Děkujeme, že tyto požadavky budou projednány a brány v potaz.

Olga Žernosek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Olga Žernosek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...