Petice za ukončení omezení pohybu osob

My, níže podepsaní občané, využíváme našeho práva vyplývajícího z Ústavy a z čl.18 Listiny základních práv a svobod, a žádáme vládu České republiky, aby ukončila omezení pohybu osob nařízené v nouzovém stavu.

Omezení pohybu osob na obec trvalého pobytu, potažmo pro vybrané aktivity (zejména nákupy) na okres, znamená obrovský zásah do životů lidí již déle než rok těžce zkoušených pandemií.

Tato omezení spojená s masivním nasazením ozbrojených složek mají rysy stanného práva a mimo jiné znamenají velkou psychickou zátěž občanů, kteří se kromě všech starostí o zdraví blízkých, vzdělávání dětí a také o vlastní živobytí, nemohou v osobním životě svobodně pohybovat po vlastní zemi bez stresu z policejních kontrol.

Omezení pohybu osob těžce zasahuje do životů i nejužších rodin, v řadě případů odděluje rodiče a děti, nesezdané páry žijící v různých místech, ale například také brání v užívání vlastních nemovitostí.

Nejsou přitom žádné důkazy o potřebnosti těchto opatření nebo o jejich účinku proti epidemii, což dokládá zhruba stejná epidemiologická situace prakticky v celé zemi a také skutečnost, že na cesty do práce se tato omezení nevztahují.

Žádáme proto vládu, aby tato omezení základní svobody každého občana, svobody pohybu, ukončila.  

Za petiční výbor

Rostislav Koštial, senátor

Roman Kraus, senátor

Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje


Jiří Nantl    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jiří Nantl bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...