Petice za svobodnou volbu maturitních předmětů

O co se jedná?

Ministerstvo školství zvažuje novelu, která by zábránila, aby student maturoval z jednoho předmětu dvakrát, tedy ze školní a státní části.

 

V čem je chyba?

Nařízení by se dotklo i letošních maturantů, kteří s touto novelou nepočítali. Tedy pokud se student celé studium věnoval těm předmětům, ze kterých chce maturovat a chtěl si zvolit jeden předmět dvakrát (tedy např. čeština, zeměpis a matematika státní i školní), nově by mu nečekaně přibyl nový předmět.

 

Studenti některých středních škol si během celého studia vybírají povinně volitelné předměty, které je mají na zkoušku připravit.

 

Jestliže by mu přibyl nový předmět u maturitní zkoušky teď, neměl by možnost řádně se připravit.

 

Tato změna může znamenat i změnu maturitní četby na některých školách a přidání nečekaných částí maturity u anglického jazyka, českého jazyka či matematiky.

 

Učinit takovéto kroky v době pandemie nám připadá zcela zmatené a povede k ještě většímu chaosu ve školství než je teď.

 

Co navrhujeme?

Navrhujeme a žádáme, aby se tato novela vztahovala na žáky, kteří nastoupí na střední školy v roce 2021/2022.

 

Chápeme, že tato změna je krok správným směrem, ale zároveň by tento krok měl být logický a spravedlivý.

 

Shrnutí

My ,níže podepsaní občani, nesouhlasíme s touto novelou v jejím aktuálním znění a žádáme její přehodnocení a změnění.

Martin Hanslian    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Martin Hanslian, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...