Petice za povolení regulace medvědů a rychlé řešení kusů které napadájí stáda a ohrožují člověka..

 TOTO  NENÍ  PETICE  ZA  ZLIKVIDOVÁNÍ  MEDVĚDÍ  POPULACE,  ALE  ZA JEJICH  ROZUMNOU  REGULACI.

V posledních letech dochází k dramatickému nárůstu medvědí populace. S tím je spojený obrovský tlak na chovatele pasených zvířat, ale i na lidi, kteří v trvale žijí v méně zalidněných oblastech.

Čím dál častěji dochází k neomluvitelnému utrpení zvířat, která jsou terčem útoků medvědů.

Zkušenosti,  a to i ze zahraničí, ukazují, že i přes vynaložení obrovských finančních a pracovních nákladů, nelze těmto útokům účinně zabránit.

Žádáme příslušné státní orgány o změnu současné právní úpravy, která medvěda chrání po celém území republiky.

NAŠE POŽADAVKY

• Stanovení počtu medvědů, který je únosný pro jednotlivé regiony.

• Povolit eliminaci medvědů při napadení stáda a ohrožování člověka.

• Zkrátit a zrychlit rozhodování k odchytu či likvidaci medvědů, kteří ztratili přirozenou plachost a ohrožují člověka.

• Vyřazení medvědů ze seznamu kriticky ohrožených druhů podle zákona č. 114/1992 Sb  v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb.

• Podporujeme požadavek na vyřazení medvědů ze současného stupně ochrany v územní i druhové ochraně přírody podle práva Evropských společenství (Směrnice Rady 92/43 EHS, přílohy II a IV).

• Hrazení 100 % přímých i nepřímých nákladů jako náhradu škody způsobenou medvědy.

• Vyplácení reálných náhrad za škody v krátkém čase.

• Zvážit podání podnětu  na Policii ČR, která by posoudila a vyhodnotila,  zda nedochází ke spáchání trestného činu ohrožení a týrání zvěře a ohrožení skupiny lidí a zda nechodází k zanedbání povinnosti patřičných úřadů. Dále řešit situaci s medvědem Tulákem, který se již více jak rok potuluje ve Zlínském kraji, nemá přirozenou plachost a chová se nestandardně.

Náš zákon považuje za spáchání trestného činu případ zvláště surového týrání nebo surového týrání na veřejnosti,  což se děje a opakovaně, avšak již nehovoří o tom, že týrání musí způsobit člověk.

 NERADI BYCHOM DOPADLI JAKO NAŠI SOUSEDÉ.........67422537_2436526756625822_5730696574388928512_n.jpg

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jitka svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...