PETICE ZA ODVOLÁNÍ Mgr. Hrbkové Hrudkové

PETICE  ZA ODVOLÁNÍ Mgr. Hrbkové Hrudkové ředitelky Diagnostického ústavu v Dobřichovicích

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní a zaměstnanci školského zařízení Diagnostického ústavu, dětského domova se školou, dětského domova, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny v Dobřichovicích, prostřednictvím této petice žádáme ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Petra Fialu o vyřešení současné situace v našem zařízení, která je velmi konfliktní a ohrožuje jeho chod. Požadujeme odvolání ředitelky Mgr. Blanky Hrbkové Hrudkové, která je za vše odpovědná.

 

Je nekompetentní osobou pro řízení, pod jejímž vedením se provoz stal chaotickým a nekoncepčním, následkem jejích personálních změn došlo k oslabení odborného týmu a do vedení zařízení dosadila své známé. Prokazuje nejen neznalost právních norem, které se dotýkají institucionální péče, ale i zákoníku práce a pravděpodobně se neřídí ani normami etickými.

 

Domníváme se, že ředitelka Mgr. Blanka Hrbková Hrudková věděla o tom, že Ing. Zajíc zřejmě spáchal trestný čin a je vyšetřován Policií ČR, přesto jej 1.8.2012 zaměstnala ve výše jmenovaném školském zařízení jako svého zástupce. Domníváme se, že jak paní ředitelka Mgr. Hrbková, tak zástupce ředitelky pan Ing. Zajíc, věděli, že se jmenováním do vedoucích postů nesou veškerou odpovědnost za vykonávanou činnost. Vzhledem k tomu, že paní ředitelka ani po zveřejnění informace v TV Prima o tom, že p. Ing. Jiří Zajíc CSc. byl odsouzen, nepodala dodnes žádné vysvětlení, je možné se domnívat, že o tomto skutku věděla. Nevydala prohlášení, zaměstnancům nic nevysvětlila, s rodiči, kteří se báli o své děti, nekomunikovala, s dětmi o tom nehovořila, naopak s nimi začala manipulovat vyzvídáním a dospělé začala trestat za to, že děti sledovaly zprávy. Paní ředitelka od 1.8.2012 dala p. Ing. Zajícovi neomezenou moc, se kterou se v ústavu objevila i šikana zaměstnanců a nátlakové metody směřující k výpovědím. A nyní se ukázalo, že p. Ing. Zajíc je schopen ohrožovat člověka dokonce nabitou zbraní. Pořad v TV Prima ukázal, že p. Ing. Zajíc poškodil celý ústav nejen v Dobřichovicích (v Dobřichovicích má ústav dlouhodobou tradici ve výchově dětí a mládeže, která se datuje již od r. 1920), ale i v celé ČR, jeho dobré jméno, práci i pověst zaměstnanců. Proto výše zmíněná ředitelka již nemá naši důvěru, neboť není možné, aby zodpovědný pracovník ve vedoucí funkci si vybral spolupracovníka s kriminálním jednáním do zařízení k dětem. Veřejnost nezajímá, jak to bylo či nebylo, ale jak se může stát, že takový člověk v ústavu byl vůbec zaměstnán a jak se k tomu postaví zřizovatel. Domníváme se, že její setrvávání ve funkci poškozuje rovněž dobré jméno zřizovatele – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde byla zaměstnána před svým jmenováním do funkce ředitelky.

 

Prostřednictvím této petice usilujeme o to, aby chod a funkce našeho zařízení nebyly v ohrožení a o navrácení dobré pověsti zařízení, kterou mělo jak u odborné veřejnosti, tak u rodičů umisťovaných dětí. Vzhledem k prokázaným okolnostem naprosto nesouhlasíme s tím, aby ředitelka Mgr. Hrbková Hrudková dál setrvala ve vedení školského zařízení Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Pražská 151, Dobřichovice a žádáme její odvolání z funkce.

 

Jan Kubát

 

V Dobřichovicích dne 28.října 2012

 

Jan Kubát, Jiráskova 784, Dobřichovice, 252 29

 

 

Doplňující informace:

http://play.iprima.cz/iprima/289502/all

na konci zpráv – 24:45 min.

 

http://libehrad.libehrad.cz/index.php/snk-libhrad-2010/40-kandidatka/64-jii-zajic.html

http://www.firmy-lide.cz/lide-qes-sro-v-likvidaci-50539.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/205693-zamestnanci-diagnostickeho-ustavu-se-bouri-proti-nove-reditelce/