Petice za Odstoupení Anny Šabatové z postu Ombudsmana

My, zakladatelé této petice a zástupci českých občanů níže podepsaných a dalších stejnĕ smýšlejících...

 

Požadujeme okamžité odstoupení z funkce paní ombudsmanky Anny Šabatové, která se dlouhodobě 

prezentuje, jakožto obhájce takzvaně diskriminovaných menšin proti domácí české většině, která 

se pod váhou jejího jednání a pravomocí a stává ve skutečnosti tím, kdo je diskriminovaný! 

Samozřejmě si uvĕdomujeme, že úřad paní ombudsmanky denně řeší kauzy mnohých jinak postižených lidí, ale 

přesto selhává ve veřejném hájení práv celého národa, tedy nejen vyvolených etnik a menšin.

Ūřad ombudsmana existuje a vznikl proto, aby hájil práva všech a stejnĕ!

 

Vzhledem k její nedemokratičnosti a neobjektivnosti, o které svĕdčí mnohé z jejích činnů a prohlášení, z nichž 

v neposlední řadĕ jmenujeme :

- projev o Ukrajinĕ

- kauza realitní makléřky

- azylová legislativa proti vyhoštění cizinců s falešnými doklady

- povolení k nošení hidžábu na českých školách

- požadavek volebního práva pro osoby cizího občanství

A mnoho dalších!!!

 

Usuzujeme, že její činnost vážnĕ poškozuje zájmy českého národa a tudíž i celé republiky!

 

Domníváme se, že i v případĕ její dobrovolné demise na funkci, či jejího odvolání z funkce, bude trvat ještĕ dlouho, než 

budou spáchané škody a křivdy napraveny!

 

Dáváme tímto paní ombudsmance Šabatové poslední šanci opustit svůúřad se vztyčenou hlavou, neboť jsme přesvĕdčeni, ž

naši političtí reprezentanti vyslyší žádost svých voličů!

 

V opačném případĕ, jsme připraveni podat na paní Šabatovou oficiální trestní oznámení obsahující nemálo paragrafů, z nichž jmenujeme 

např. trestný čin rozvracení republiky (§ 310), trestný čin vlastizrady podle § 309 trestního zákoníku 

a v neposlední řadĕ i trestný čin diskriminace na základě etnicity!!!


Lidová Vlastenecká Iniciativa    Kontaktujte autora petice