Petice za nehodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

My níže podepsaní občané České republiky v souladu s ustanovením článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím této petice žádáme vládu a ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby vydali rozhodnutí o tom, že žáci základních a středních škol nebudou na konci školního roku 2019/2020 hodnoceni známkou na vysvědčení ze žádného předmětu.  

Vzhledem k probíhajícím omezujícím opatřením ve školství je hodnocení žáků známkou na konci školního roku značně problematické. Neexistuje zde norma, která by nařizovala žákům či rodičům být připojený na internet (nejsme ani ve Finsku ani v Estonsku, kde je garantován minimální přístup k internetu) a proto zde vyvstává celá řada morálních otázek při uzavírání klasifikace.

Několik modelových situací žáka a jeho přístupu k online výuce:

1.     Žák s jedničkami v pololetí, účastní se online výuky pravidelně, ale z úkolů dostává dvojky.

2.     Žák s jedničkami v pololetí, neúčastnící se online výuky.

3.     Žák s dvojkami v pololetí, z úkolů dostává jedničky (pomáhá mu s tím někdo nebo je dělá sám?).

4.     Žák s dvojkami v pololetí, z úkolů dostává jedničky (platí totéž co v bodu 3).

5.     Žák se čtyřkami v pololetí, z úkolů dostává jedničky.

A takto bychom ve výčtu mohli pokračovat dál.

Jakou známku byste dali těmto pěti žákům na konci školního roku? Za co vlastně bude ta známka? Za správnost? Za snahu? Za samostatně vypracovaný úkol bez pomoci (jak to ověříme)? Za dostatečný počet splněných úkolů? Kde najdeme hranici a klíč, jak správně a spravedlivě ohodnotit žáky? Uděláme škatulku a řekneme, že žák, který se jevil jako slabý dosud, nemůže dostat dobrou známku i když se po celou dobu online výuky snažil nebo žák, který se dosud jevil jako vynikající nemůže dostat špatnou známku, byť nesplnil jediný úkol?

Tuto situaci jsme už zažili ve školním roce 1989/1990, kdy se v předmětech dějepis a občanská výchova na konci roku nehodnotilo, protože se nemohlo najít objektivní měřítko z čeho.

Doporučujeme proto, aby se na konci školního roku 2019/2020 objevilo na vysvědčení ve všech předmětech klasifikace nehodnocen a na zvážení školy bude, zda aktivním žákům dá slovní hodnocení, které nebude součástí vysvědčení.    


Mgr. et Bc.Zdislav Krokosz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. et Bc.Zdislav Krokosz, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...