Petice za Lidská práva

 • inbound6759725762706320245.jpgPETICE
  My, níže podepsaní občané, na základě svého práva vyplývajícího z Ústavy
  a z článku 18 Listiny základních práv a svobod, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s dlouhodobým porušováním Ústavy České republiky a Listiny základních práv
  a svobod a vyzýváme vládu České republiky, aby
  ukončila praxi omezování základních práv a svobod občanů pouze
  na základě tzv. podzákonných norem, vyhlášek ministerstev a nařízení vlády, které nemají povahu zákona a které nebyly přijaty řádným legislativním postupem v zákonodárných tělesech Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovně
  a Senátu, jejichž členové mají přímý mandát občanů,
  zajistila ukončení diskriminace pacientů, kteří neprodělali očkování proti onemocnění COVID-19, ze strany lékařů, kteří je mnohdy odmítají standardním, osobním, způsobem léčit a preferují pouze dálkový způsob konzultace (telefon, elektronická pošta),
  zajistila ukončení diskriminace dětí a mládeže v přístupu ke školnímu vzdělávání v jeho plné šíři,
  zajistila ukončení diskriminace zdravých občanů, kteří neprodělali očkování proti onemocnění COVID-19, ve formě dlouhodobého zákazu jejich přístupu k některým službám a volnočasovým aktivitám,
  ukončila dlouhodobé omezování podnikatelských aktivit, které má jednoznačně ekonomicky a sociálně likvidační charakter,
  neprodleně zajistila, aby občané České republiky nebyli žádným způsobem nuceni k očkování proti onemocnění COVID-19 a aby pro žádnou skupinu občanů České republiky nebylo toto očkování.
 • Dodatek:čl.7 odst.1 Listiny základních práv a svobod:Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena Omezena může být jen v případech stanovených zakonem.
 • Petiční výbor:Josef Herčík
 •                          Petra Herčíková
 •                          Lucie Szakošová

Josef Herčík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Josef Herčík svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )