Petice za Lidská práva

 • inbound6759725762706320245.jpgPETICE
  My, níže podepsaní občané, na základě svého práva vyplývajícího z Ústavy
  a z článku 18 Listiny základních práv a svobod, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s dlouhodobým porušováním Ústavy České republiky a Listiny základních práv
  a svobod a vyzýváme vládu České republiky, aby
  ukončila praxi omezování základních práv a svobod občanů pouze
  na základě tzv. podzákonných norem, vyhlášek ministerstev a nařízení vlády, které nemají povahu zákona a které nebyly přijaty řádným legislativním postupem v zákonodárných tělesech Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovně
  a Senátu, jejichž členové mají přímý mandát občanů,
  zajistila ukončení diskriminace pacientů, kteří neprodělali očkování proti onemocnění COVID-19, ze strany lékařů, kteří je mnohdy odmítají standardním, osobním, způsobem léčit a preferují pouze dálkový způsob konzultace (telefon, elektronická pošta),
  zajistila ukončení diskriminace dětí a mládeže v přístupu ke školnímu vzdělávání v jeho plné šíři,
  zajistila ukončení diskriminace zdravých občanů, kteří neprodělali očkování proti onemocnění COVID-19, ve formě dlouhodobého zákazu jejich přístupu k některým službám a volnočasovým aktivitám,
  ukončila dlouhodobé omezování podnikatelských aktivit, které má jednoznačně ekonomicky a sociálně likvidační charakter,
  neprodleně zajistila, aby občané České republiky nebyli žádným způsobem nuceni k očkování proti onemocnění COVID-19 a aby pro žádnou skupinu občanů České republiky nebylo toto očkování.
 • Dodatek:čl.7 odst.1 Listiny základních práv a svobod:Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena Omezena může být jen v případech stanovených zakonem.
 • Petiční výbor:Josef Herčík
 •                          Petra Herčíková
 •                          Lucie Szakošová

Josef Herčík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Josef Herčík svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...