Petice za lepší podmínky a spravedlivé vedení školy VOŠ a SŠVZZ Třebíč

My, níže podepsaní současní studenti, byvalí studenti, rodiče,současní i bývalí učitele  a další přátelé školy VOŠ a SŠVZZ Třebíč, žádáme o okamžitou akci k následujícím problémům, které negativně ovlivňují kvalitu vzdělávání a celkovou atmosféru naší školy:

1. Zlepšení pracovních a studijních podmínek:
- Požadujeme lepší komunikaci mezi vedením školy, učiteli a studenty. Je nezbytné, aby všechny strany měly možnost otevřeně sdílet své názory a potřeby.
- Podpora a rozvoj kvalitní výuky jsou klíčové pro úspěch studentů. Požadujeme, aby vedení školy zajišťovalo adekvátní podmínky pro výuku a podporovalo profesní růst učitelů.

2. Stažení neoprávněných výpovědí kvalitních a zkušených učitelů:
- Někteří učitelé, kteří byli nespravedlivě propuštěni za vyjádření svých názorů nebo byli odvoláni pro nadbytečnost, i přes vážný nedostatek učitelů ve škole, by měli být okamžitě vráceni na svá místa. Tito učitelé jsou pro nás velmi důležití a jejich přítomnost výrazně přispívá ke kvalitě vzdělávání.

3. Odvolání ředitelky školy:
- Současné vedení školy selhává ve své funkci, což vede k odchodu velkého množství skvělých a oblíbených učitelů. Tato situace má negativní dopad na celou školní komunitu.
- Žádáme okamžité odvolání ředitelky a výběr nového vedení, které bude schopné efektivně řídit školu a zlepšit její podmínky.

 

 

 Podpisem této petice vyjadřujeme naši podporu těmto změnám a žádáme školskou radu, kraj a ministerstvo školství o okamžitou akci. Petici mohou podepsat všichni, kterým záleží na budoucnosti naší školy: současní studenti, bývalí studenti, rodiče, současní a bývalí učitelé, a další přátelé školy.


studenti VOŠ a SŠVZZ Třebíč    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že studenti VOŠ a SŠVZZ Třebíč bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...