PETICE PROTI SLOUČENÍ GALERIE S MUZEEM V MOSTĚ

My níže podepsaní se ohrazujeme proti sloučení dvou příspěvkových organizací Ústeckého kraje, a to Galerie výtvarného umění v Mostě s Oblastním muzeem v Mostě. Avizované sloučení se jeví jako pokračování nekompetentní práce Odboru pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje ve věci odvolání pěti ředitelů muzeí a galerií v Ústeckém kraji (viz podklady pro jednání Rady ÚK, na něž se odkazuje D. Novák v textu Ústecká kulturní čistka www.horydoly.cz/business/ustecka-kulturni-cistka-pomsta-penize-protekce.html).

Galerie výtvarného umění v Mostě je institucí, která si mnoho let buduje renomé a patří mezi čtyři ojedinělá místa pro živou kulturu podporovaná Ústeckým krajem. V jižní části regionu je pak jediným místem, kde lze připravit výstavy současných umělců v adekvátním a kompetentním formátu. Jak již bylo naznačeno, Most má díky tomu v tomto ohledu silnou pozici na spojnici měst Kadaň, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín. Jakékoliv její oslabení sloučením s mosteckým muzeem by celému regionu sebralo jasný a oceňovaný statut místa podporujícího prostor pro kvalitní živé umění. Z téhož vyplývá i fakt, jak důležité je udržet kvalitní živou kulturu v tak sociálně zatíženém regionu jako je Mostecko.

Z odborného hlediska je sloučení těchto typů organizací velice problematické, může vést k nekompetentnímu vedení a v konečném důsledku pak i k zániku přidružené organizace, v našem případě Galerie výtvarného umění v Mostě. Na základě dostupných zkušeností, které již prošly odbornými analýzami je zřejmé, že takovéto snahy jsou neekonomické, neefektivní a často likvidační (viz stanovisko Asociace muzeí a galerií dostupné na www.cz-museums.cz).

 

Mgr. Jana Jungmannová, pedagožka, umělkyně, Most.

MgA. Luděk Prošek, galerista, pedagog, umělec, Most.

 

 


Jana Jungmannová, Luděk Prošek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jana Jungmannová, Luděk Prošek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...