Petice proti zrušení provozu poboček knihovny Kamenný vrch, Krásné Březno a Hornická v Ústí nad Labem

Vážení, my, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s uzavřením poboček knihovny Kamenný vrch, Krásné Březno a Hornická na území Statutárního města Ústí nad Labem, které provozuje příspěvková organizace Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, jejímž zřizovatelem je Krajský Úřad Ústeckého kraje. Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo 9. 12. 2019 o zrušení poboček Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, p. o. Kamenný vrch na adrese Rubensova 29 a Krásné Březno na adrese Krčínova 6 k datu 1. 1. 2020 a pobočky Hornická na adrese V Kutišti 7 k datu 30. 6. 2020. Jako občané Statutárního města Ústí nad Labem nesouhlasíme se zrušením výše zmíněných poboček zejména proto, že bude i tímto krokem dále klesat kulturní vybavenost krajského města a zejména proto, že knihovnické služby budou pro mnoho občanů města, kteří navštěvují výše zmíněné pobočky, obtížně dostupné. Jde především o děti, osoby s omezenou hybností a seniory.


Tereza Tylová    Kontaktujte autora petice