Petice proti zrušení Dětského centra PAVUČINKA ŠUMPERK

My, níže podepsaní občané Šumperka, Ostravy, Jeseníku a okolí prostřednictvím této petice, žádáme Olomoucký kraj, aby přehodnotil redukování, popř. zrušení Dětského centra PAVUČINKA ŠUMPERK, p.o. dr. E. Beneše 13.

 

Vzhledem k tomu, že zařízení poskytuje široké spektrum zdravotních a zdravotně-sociálních služeb a je bohatě využíváno občany města Šumperka, Zábřeha, Jeseníku, Mohelnice a okolních obcí a má ve městě Šumperk dlouholetou historii požadujeme:

Aby vedení Olomouckého kraje v této věci zjednalo nápravu a jednalo o dalším provozu Dětského centra PAVUČINKA Šumperk.

 

Prostřednictvím této petice věříme , že tyto požadavky budou důsledně projednány a brány v potaz pro další generaci dětí.


Kateřina Chlupová    Kontaktujte autora petice