Petice proti ukončení pracovního poměru pana učitele Ivana Kožíška

My, níže podepsaní občané, rodiče a žáci Základní školy v Bohušovicích nad Ohří, tímto vyjadřujeme svůj nesouhlas s rozhodnutím paní ředitelky Mgr. Lenky Matoušovské, ukončit pracovní poměr pana učitele Ivana Kožíška. Jsme si jistí, že ukončení jeho pracovněprávního vztahu je nespravedlivé a nepřiměřené.

Pan učitel Ivan Kožíšek je vysoce kvalifikovaný učitel I. stupně s bohatými pedagogickými dovednostmi a schopnostmi, který vytváří příjemnou atmosféru ve třídě a podporuje snahu o učení.

Pana učitele styl výuky je interaktivní a zábavný. Ke každému žákovi přistupuje individuálně podle jeho schopností a znalostí, kde klade důraz na samostatnost jedince. Snaží se vést diskuze o různých tématech, aby všichni využili kritické myšlení a dokázali svůj názor vyjádřit a obhájit i v běžném životě.

Jeho příprava na výuku byla vždy kvalitní a díky tomuto si získal obdiv a respekt. S odchodem takto kvalitního učitele by to znamenalo velkou ztrátu pro všechny, naši školu a značně negativně by ovlivnila i dění v našem městě.

Proto všichni níže podepsaní vyzýváme vedení školy k přehodnocení rozhodnutí o ukončení poměru pana Ivana Kožíška. Věříme, že je pro naši školu nepostradatelný a škola by tímto krokem utrpěla značnou újmu.


Nespokojený občan    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Nespokojený občan bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...