Petice proti stavbě silážního žlabu, jímky na kejdu, silážní jímky a obslužné komunikace na pozemku parc. č. 1892 v k. ú. Jeseník nad Odrou

My, níže podepsaní občané, kteří žijeme v obci Jeseník nad Odrou, prostřednictvím této petice odmítáme stavbu silážního žlabu, jímky na kejdu, silážní jímky a obslužné komunikace na pozemku parc. č. 1892 v k. ú. Jeseník nad Odrou.

Obyvatelé obce mají z výstavby obavy především z následujících důvodů:
- plánovaná stavba je v přímém sousedství se zastavěnou a zastavitelnou částí obce určenou pro bydlení, a to včetně plochy územní rezervy pro bydlení
- dojde k navýšení dopravy v obci
- stavba výrazně naruší krajinný ráz a nevratně poškodí vzhled sídla při vjezdu do obce
- vlivem stavby se sníží kvalita bydlení v obci (zápach, hlučnost, prach)
- stavbou bude dotčena údolní niva, která je významným krajinným prvkem a která plní funkci jako zásobárna podzemní vody pro okolní území.

Za petiční výbor:
Mgr. Tomáš Machýček, Jeseník nad Odrou 98
Libor Macháč, Jeseník nad Odrou 241


Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.


Obec Jeseník nad Odrou    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Obec Jeseník nad Odrou svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...