Petice, proti současné vládě, Petra Fialy.

                                             

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 o Sb. O právu petičním.

My, níže podepsaní , jsme nespokojení se současným stavem dohledu státních orgánů nad průběhem voleb, zejména pak volby prezidenta.

Proto navrhujeme:.

▪️1) Pokud má platit rovnost politiků a občanů před zákonem, žádáme, aby bylo porušování zákona sledováno a postihováno stejně důsledně, jako je porušování zákonů.

▪️2) Žádáme, aby byli politici nucení nést důsledky za své lživé a záměrně zavádějící výroky. Věříme, že taková opatření zvýší kultůru volebních kampaní a dlouhodobě i v celé společnosti, protože lhát se prostě nemá.

▪️3) Žádáme tedy o změnu současné právní úpravy tak, aby obsahovala jasné a rychlé vymahatelné postihy kandidátì uvedených z porušování výše uvedeného článku zákona.

▪️4) Pokud k takové změně nedojde, de facto se jedná o souhlas s takovým postupem a uvedený Paragraf žádáme okamžitě změnit na :

▪️Kandidátům se ve volbách povoluje lhát a chovat se neeticky bez rizik a postihu ze strany dozorových orgánů

▪️5) Tím se opraví dosavadní sporný bod do souladu se současnou praxí voleb a odstraní se jeho nejednoznačnost.

My, níže podepsaní nesouhlasíme a nelíbí se nám, jak postupuje současná Česká vláda. Nedělá nic, pro dobro občanů České republiky a proto jsem se rozhodnul , sepsat tuhle petici proti současné vládě Petra Fialy.

S pozdravem, autor petice František Stoklas.


František Stoklas    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že František Stoklas bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...