Petice proti provozu Manifesto Market v obytné zóně na Praze 5 - Smíchov v oblasti na Knížecí

My níže podepsaní se obracíme na starostku MČ Prahy 5, Radu a Zastupitelstvo MČ Prahy 5 a také na majitele pozemku Hlavní město Praha, respektive jím 100% vlastněnou firmu Dopravní podniky hlavního města Prahy s požadavkem na znovuobnovení pořádku a klidu v prostoru na Knížecí.

Požadujeme uzavření komplexu Manifesto, který byl vystavěn uprostřed obytné zóny a již od počátku samotné stavby posunul bydlení v přilehlých domech na hranici psychického týrání. Pouhý pohyb až 500 osob konzumujících alkohol na tomto místě vydává hluk, který je extrémně nepříjemný, stresující a nepochybujeme, že z dlouhodobého hlediska zdraví škodlivý, což dokládají mnohé studie. Spolu se zvukovou produkcí se stávají nejbližší okolní domy prakticky neobyvatelnými. Obyvatelé v podstatě nemají šanci otevřít si okno, pustit hudbu nebo televizi na normální hlasitost, či před 23. hodinou uspat své děti. Vzdálenost oken některých bytů např. v domě Stroupežnického 493/10 od hranice tzv. Manifesta je méně než 25 metrů!

Apelujeme na majitele pozemku Hlavní město Prahu, respektive Dopravní podnik hl. m. Prahy, aby neprodleně využil klauzuli 6.13 nájemní smlouvy, ve které se ...

Nájemce zavazuje neprodávat v rámci Marketu zboží či neposkytovat služby, které by nadměrným způsobem obtěžovaly, znečišťovaly či rušily bezprostřední okolí Předmětu nájmu. Porušení těchto povinností dle tohoto ustanovení je porušením Smlouvy zvlášť závažným způsobem a zakládá oprávnění Pronajímatele vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby.

Je to přesný popis stávající situace a nevěříme, že mohou být zájmy nájemce (holdingu se sídlem v daňovém ráji na Kypru) postaveny nad práva běžných občanů Smíchova.


Milan Dřímal    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Milan Dřímal svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...