PETICE proti odvolání emeritního biskupa ThMgr. Dušana Hejbala z pozice duchovního správce farní obce Starokatolické církve v Praze – sv. Kříž, a tím způsobenému přerušení kontinuity duchovního vedení

My, níže podepsaní, podporujeme setrvání emeritního biskupa ThMgr. Dušana Hejbala v pozici duchovního správce farní obce Starokatolické církve v Praze – sv. Kříž, jako výrazuDSC_2580_ořez.JPG episkopálně-synodního zřízení Starokatolické církve v ČR.


Vladimíra Pilbauerová, Na Folimance 15/2155, 120 00 Praha 2; Karel Navrátil, Štefánikova 28/249, 150    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Vladimíra Pilbauerová, Na Folimance 15/2155, 120 00 Praha 2; Karel Navrátil, Štefánikova 28/249, 150 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...