Petice proti nespravedlivému posuzování Lékařské posudkové služby

Petice proti nespravedlivému posuzování Lékařskou posudkovou službou

 

 

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás, protože již delší dobu sleduji nespokojenost s posuzováním dětí s postižením a to hlavně dětí s poruchami autistického spektra (PAS) a poruchami aktivity a pozornosti (ADHD). Sleduji a sama jsem se setkala s nespravedlivým posuzováním Lékařskou posudkovou službou (LPS) a proto jsem se rozhodla dát svůj nesouhlas společně s Vámi jasně najevo. Po roce 2012, kdy vstoupilo v platnost nové posuzování příspěvku na péči (PNP) je spousta rodičů svědky snižování nebo dokonce odebrání příspěvků na péči (PNP), přestože  je jejich dítě stejně, ne-li více nemocné a vzhledem k věku nesamostatné. Nejsem jistě sama, komu se to zdá nespravedlivé. Dalším velkým problémem je neakceptování zpráv odborných lékařů, překrucování výsledků, neochota s rodiči komunikovat a zvát je k posudkové  komisi (LPS), neschopnost své rozhodnutí odůvodnit, velmi nízká znalost problematiky poruch autistického spektra (PAS) a poruch aktivity a pozornosti (ADHD) a z toho pramenící neschválení příspěvku na péči (PNP),  přestože na něj postižený má nárok. Dalším problémem je velmi dlouhá doba vyřizování a nekomunikace mezi Úřady práce a Lékařskou posudkovou službou (LPS), nedostatečné informování rodičů a další poradenství jak dál situaci řešit. Pokud máte taky negativní zkušenost a chcete vyjádřit svůj nesouhlas s posuzováním Lékařské posudkové služby (LPS) a zároveň pomoci i ostatním rodičům postižených dětí podepište prosím tuto petici, protože bez Vaší pomoci se nic nezmění.

Za petiční výbor děkuji.

Nováková Lenka, Ostrava

 

PETIČNÍ BODY:

1. nesouhlas s postupem šetření Úřadu práce a sociálních pracovnic v domácnostech, děti nejsou schopny sebereflexe a jakékoliv napadání jejich  tvrzení  se nedoporučuje z řad odborné veřejnosti-děti s PAS nemají rády změny a velmi nelibě nesou návštěvy sociálních pracovnic u nich doma, většinu dětí s poruchami autistického spektra (PAS) taková návštěva stresuje, otázky typu co umíš,  jsou i u zdravých dětí nesmyslné, protože mohou podrývat jejich sebevědomí, sociální pracovnice by se měly soustředit na rozhovor s rodiči případně lidmi, kteří s dítětem dlouhodobě pracují a znají ho, sociální pracovnice nemají zájem podávat rodičům informace o jejich možnostech. Sociální pracovnice odrazují rodiče od podání odvolání, je jim vyhrožováno, že jim bude odebrán přiznaný stupeň který mají doposud, případně jim bude příspěvek na péči (PNP) úplně odebrán.

2. nesouhlas s posuzováním  Lékařské posudkové služby (LPS) spadající pod ČSSZ a MPSV, kde posuzují například pediatři, stomatologové v důchodu, chybí posouzení odborného lékaře např.pedopsychiatra, velmi nedostatečné proškolení v problematice poruch autistického spektra (PAS) a poruch aktivity a  pozornosti (ADHD) -nepřihlížení k faktu že poruchy autistického spektra (PAS), které spadá pod pervazivní vývojové poruchy (PVP), což znamená všepronikající vývojové postižení, že kombinace PAS a ADHD děti hodně omezuje, stejně jako nepřihlížení k tomu, že se jedná  o postižení celoživotní, trvalé, a že nelze toto postižení podceňovat.

3. nemožnost konfrontace s Lékařskou posudkovou službou (LPS), nemožnost být u posudkové komise přítomen-přestože v dokumentaci je uvedeno, že lze dodat zprávy, případně se k posudku vyjádřit, stává se, že rodič již dodat zprávy nemůže, protože bylo rozhodnuto a to před datem posledního dne možného doručení zpráv k doplnění dokumentace, přítomnosti při posuzování, přestože si ji rodič žádá a jedná se o jeho dítě, nebývá vyhověno. Nemožnost si posudek okopírovat-některé tajemnice LPS nechtějí žádosti vyhovět, přestože jim to ukládá vyhláška.

4. posudkovými lékaři nejsou brány v potaz  zprávy ze speciálně pedagogických center (SPC), z krajských pedagogicko-psychologických poraden (KPPP), škol a jiných zařízení, které s dítětem aktivně pracují, ze zpráv odborných lékařů jsou použity pouze ty informace, které vedou k zamítnutí příspěvku na péči (PNP)- nepřihlíží ke zprávám odborných zařízení, které s dítětem pracují  a tudíž ho znají, ví co mu dělá problémy a dokáží se v problematice PAS a ADHD orientovat, mnohdy nepřihlíží ani ke zprávám odborných lékařů z řad pedopsychiatrie, neurologie a klinické psychologie.

5. nejednotné posuzování v krajích-není možné aby dvě stejné děti například s Aspergerovým syndromem (AS) a poruchou aktivity a pozornosti (ADHD), které mají totožné problémy dostaly jiný stupeň příspěvku na péči (PNP), jako například dvě děti s AS a ADHD, astma: chlapci na Ostravsku byl příspěvek na péči (PNP) zamítnut a naopak chlapec v jižních Čechách dostal třetí stupeň příspěvku na péči (PNP), jde o dvě stejně staré děti s naprosto totožnými problémy...takových případů je několik.

6. neprofesionální jednání lékařů LPS-při osobním jednání se rodiče setkávají s neporozumněním, neempatií a dokonce s výsměchem, rodiče uvádí, že jim bylo řečeno například :"tak tentokrát Vám to dám, ale.." , "taky mám dítě s postižením, ale o příspěvek na péči  jsem nikdy nežádal...", nebo "to by chtěl každý"...

7. snižování příspěvku na péči (PNP) rodinám dětí s  poruchami autistického spektra (PAS), špatné vyhodnocení potřeb dětí s PAS a ADHD-rodičům dětí s PAS a ADHD po roce 2012, kdy vešly do platnosti nové body posuzování příspvěku na péči (PNP), jsou tyto dávky odebírány, přestože poruchy autistického spektra i poruchy aktivity a pozornosti jsou neléčitelné a jde o postižení celoživotní.  Spousta rodičů takto postižených dětí nemůže nastoupit do práce, nemají žádnou oporu v zákoně, žijí na hranici chudoby, často nelze ani děti umístit do školských zařízení a rodiče se takto dostávají do začarovaného kruhu

8. nedostatečně odůvodněné zamítnutí-lékaři posudkové služby (LPS) mnohdy nečtou všechny zprávy a nevyužívají informace od odborných lékařů ke správnému posudku, ze zpráv je vytaženo pouze to co dítě zvládá a mnohdy je celá zpráva vytržená z kontextu. Posudkové zprávy jsou často účelově sestavené dokumenty, nezakládající se z větší části na pravdě.

9. autentický rozhovor s lékařem LPS http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_341.pdf od kapitoly 7, str 115

10. tímto neodborným  přístupem dochází k  porušení  Charty práv osob s autismem, která byla dne 9.května 1996 přijata Evropským parlamentem a Česká republika je jí vázána, také dochází k porušení práv zaručených Ústavou České republiky a dalšími dokumenty.

 

 

Podpisem petice vyjadřuji svůj souhlas s výše uvedenými body petice.

 

Petiční výbor:

Nováková Lenka, Horní 10/883, Ostrava 3, 70030 tlf: 731918387

Martynková Olga, Guty 46, Třinec 13, 73955 tlf: 728126373

Malinková Pavla

 

K rukám ministryně práce a sociálních věcí.

 

 

 

 


Nováková Lenka    Kontaktujte autora petice