Petice pro zrušení povinného používání sKaret

Petice pro zrušení povinného používání sKaret

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme svou vládu a zákonodárce, aby neprodleně zrušili nebo změnili právní normy, směřující k zavedení povinného převzetí a používání sKaret a ponechali využití sKaret na dobrovolném rozhodnutí každého jedince.

Nechceme být nuceni uzavírat smluvní vztah s bankou, kterou si nemůžeme svobodně zvolit.

Nechceme, aby taková banka měla k dispozici naše osobní údaje, jména, adresy, informace o výši našich sociálních dávek a o tom, jak s nimi nakládáme.

Nechceme platit takové bance poplatky dle sazebníku, který nám vnucuje na základě smlouvy, jejímiž účastníky nejsme.

Nechceme ukládat v takové bance své prostředky, a to ani na dobu nezbytně nutnou k přeposlání peněz na jiný účet.

Přejeme si rozhodovat na základě vlastní vůle, které peněžní instituci a za jakých podmínek svěříme své peníze a informace o nich.

Věříme, že nechá-li si někdo v roce 2012, v éře internetového bankovnictví, zasílat peníze poštovní poukázkou, má pro to svůj dobrý důvod, a nikdo nemá právo jej za takové rozhodnutí penalizovat.

Celý metodický pokyn je nedůstojný vůči osobám, které, z důvodu zdravotního stavu či stáří, nemohou dávky vybírat prostřednictvím sKarty.

Odstupující ministr Drábek dne 31. 10. 2012 prohlásil, že sKartu odmítlo pouze šest lidí.

Mnozí z nás sKartu přijali ne proto, že by s jejím zavedením souhlasili, ale z obavy, že při odmítnutí ztratí možnost přístupu ke svým sociálním dávkám, což ve své životní situaci nemohou riskovat. Další neměli čas, energii nebo povahu na dohady s pracovnicemi úřadů práce, šířícími polopravdy a dezinformace. I řada lidí, kteří se rozhodli sKartu odmítnout, tak neučinila písemně, ale pouze ústně nebo pouhým ignorováním výzvy k převzetí.

Takové jednání nelze považovat za tichý souhlas se zavedením nuceného používání sKarty a nepřejeme si, aby si jej tak kdokoliv vykládal.

Systém sKaret v současné podobě považujeme za nepřijatelný a bezdůvodně omezující naše práva a svobody.

Žádáme, aby přijetí a používání sKaret bylo ponecháno na svobodné úvaze a rozhodnutí každého příjemce dávek.


Jitka Šturmová    Kontaktujte autora petice