PETICE PRO ZACHOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ZELENĚ

PETICE PRO ZACHOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ZELENĚ
Petice podle zákona č.85/1990 Sb.,  o právu petičním

Starostovi a zastupitelstvu města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi,
se sídlem Městského úřadu Masarykovo náměstí 1,
250 01  Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

My, níže podepsaní, žádáme o zachování dětského hřiště a přilehlé zeleně, včetně již vzrostlých stromů, v prostoru mezi ulicemi Lipová a Jasanová. Jsme proti návrhu Regulačního plánu Sídliště U Nádraží, kde je navržena v tomto prostoru výstavba dvoupodlažního objektu řadové a hromadné garáže, celkem o 150 stání, který je vyznačen v regulačním plánu DS-g.

Toto sídliště nemá nyní dostatek parkovacích míst, ale nemá ani dostatek klidových zón pro odpočinek občanů a tato stavba situaci podstatně zhorší. S úbytkem zeleně se zvýší hlučnost, prašnost, zhorší se i kvalita ovzduší. Nechceme tady pouze panelové sídliště, kde vzácností bude každý zelený strom. Dětské hřiště je využíváno dětmi a mladistvými nejen z okolních domů, ale také dětmi z mateřských školek a školních družin. Stejně tak travnaté plochy slouží obyvatelům okolních domů k procházkám, odpočinku a venčení psů.

Chceme příjemné prostředí pro život, pro děti i starší občany, kteří v okolí hřiště bydlí.

Nechceme garáže namísto hřiště a zeleně. Věříme, že se zajisté najdou ve městě mnohem vhodnější pozemky pro stavbu hromadné garáže či jiné řešení dopravní situace.

Žádáme proto příslušné orgány města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi, vedení městského úřadu a zastupitelstvo města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi o vypracování nového návrhu regulačního plánu a zachování dětského hřiště a zeleně na tomto místě.

V Brandýse n/L dne 13.7.2013

 

PETICE PRO ZACHOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ZELENĚ
Petice podle zákona č.85/1990 Sb.,  o právu petičním

Osoba oprávněná členy petičního výboru v této věci zastupovat:
Petr Vodička, Jasanová 1493, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

Petici sestavil:
Petr Vodička, Jasanová 1493, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01
Kateřina Rádlová, Jasanová 1492, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

Hřiště a zeleň v sídlišti u Nádraží - Současný stavCo vymyslela radnice, fialová plocha je garáž.


Petr Vodička    Kontaktujte autora petice