Petice občanů, kteří se nesmířili s neschopností a protizákonným jednáním vlády Andreje Babiše a požadují po nové vládě zásadní změnu přístupu k epidemii covid-19.

Petice občanů, kteří se nesmířili s neschopností a protizákonným jednáním vlády Andreje Babiše a ministerstva zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem a  jeho poradní skupinou MeSES.

My, níže podepsaní občané vyzýváme novou vládu, aby začala jednat na základě objektivně zjištěných skutečností o covid-19, s odvahou, sebevědomím a podle platných lékařských zásad. Vyzýváme vládu, aby si jako hlavní prioritu dala zrušení rozdělení společnosti na očkované a neočkované.  Vyzýváme vládu,  pokud bude nutné omezit občanská práva, aby tak činila citlivě a po právu. Požadujeme, aby budoucí vláda pana předsedy Fialy řešila epidemii covid-19 podle následujících pravidel.

1.       Bezinfekčnost. Přestat komunikovat tento nesmyslný termín. Lze hovořit pouze o míře rizika přenosu infekce. Definovat rizikovost osob podle těchto pravidel, seřazeno od nejméně rizikových:

 • Přirozená imunita ověřená přítomností protilátek po dobu 365 dní, prodlužovaná opakovaným zjištěním protilátek.
 • Imunita získaná očkováním u osob do 65 let po dobu jedné sezóny tedy 365 dní, u osob 65+  180 dní, případně s posilující dávkou 365 dní.
 • Příznakové onemocnění s pozitivním PCR testem po dobu 180 dní od testu.
 • Negativní PCR test po dobu 72 hodin.

Pouze tyto parametry mohou být rozhodující pro omezování resp. neomezování práv občanů.  
2.      
Očkování. Přestat lidem lhát o tom, že očkování je tečka za covidem-19.  Lživé informace o očkování ze strany vlády vytvořily velkou nedůvěru lidí. 

 • Jedná se o sezónní očkování podobně jako očkování proti chřipce.
 • Vakcína má schopnost chránit pouze proti těžkému průběhu nemoci a účinnost se pohybuje od  90%  měsíc po aplikaci druhé dávky po 40%  po 365 dnech u kategorie  65+. 
 • Očkování bude probíhat podle zákona o ochraně zdraví a podle dosud platných lékařských zásad. Tím je kontrola protilátek před očkováním, odebraná anamnéza praktickým lékařem a následně doporučení či nedoporučení k očkování.
 • Občany, pro které je očkování nutné, vhodné, potřebné, pozvěte na očkování přímou komunikací jménem praktického lékaře, pro tento úkol poskytněte lékařům podporu lékařské komory, zdravotních pojišťoven a státu.
 • Přestaňte s naprosto neetickým vyhrožováním smrtí neočkovaným lidem formou „mediální kampaně“.
 • Vytvořte tlak na farmaceutické firmy, resp. podpořte takové výrobce, kteří umí dodat očkovací látky na aktuální variantu viru, očkovací látky na čínskou variantu viru přestaňte nakupovat do zásoby.  

3.       Prevence a léčba.  Začít nemocné lidi skutečně léčit v raném stádiu nemoci.

 • Vytvořte podmínky praktickým lékařům, aby mohli úspěšně nemoc léčit v raném stádiu  doma.
 • Doporučujte lidem, jak mají posilovat svou imunitu: pohybem , omezením stresu, příjmem vitamínu D3, zinku a selenu .
 • Komunikujte k veřejnosti, jak se má občan s příznaky respiračního onemocnění chovat, jak rozeznat příznaky komplikací, aby mohl dostatečně včas vyhledat lékařskou pomoc.
 • Stanovte lékařské postupy pro  léčbu nerizikových skupin občanů pomocí vhodných léčiv,  Ivermectin, Isoprinosine a další
 • Stanovte lékařské postupy pro léčbu rizikových skupin občanů, především včasné zahájení léčby monoklonálním látkami, kortikoidy apod.
 • Doporučte pravidla pro kontakt s lidmi rizikových skupin hlavně v rodinách. Pravidelné větrání interiéru, test PCR, ochrana dýchacích cest, společné pobyty venku.      

4.       Omezení občanských práv.  Stanovit jednoduchá doporučující pravidla pro ochranu lidí před rizikem infekce.  Přestat lidi nahánět hygienou a policií s cílem je pokutovat. Reflektovat především zjištěné skutečnosti, že infekce se přenáší po kontaktu s nakaženým trvajícím alespoň 15 minut ve vzdálenosti menší jak 1,5 m ve vnitřních prostorách.

 • Ochranu dýchacích cest doporučte v místech, kde je člověk v kontaktu s jiným občanem podle výše uvedených parametrů. Tím je např. hlediště divadla, ale už tím není supermarket.
 • Omezte promíchávání pracovních a školních kolektivů, potom se stane ochrana dýchacích cest dětí a pracujících zbytečná.  Doporučte ji pouze tehdy, pokud se lidé z různých kolektivů setkávají a není možné dodržet výše uvedené parametry kontaktu.
 • Zrušte veškerá omezení, kdy dochází k náhodnému a krátkodobému potkávání lidí.
 • Pro činnosti, kde je riziko přenosů zvýšené a nelze dodržet bezpečné parametry kontaktu, zaveďte potvrzení, které bude respektovat nízkou rizikovost lidí podle bodu 1 .
 • Testujte PCR testy pouze lidi s příznaky a to očkované i neočkované a lidi vytrasované. Zajistěte výsledek testu PCR do 12 hodin.  

5.       Odborníci. Obklopit se odborníky, kteří mají konzistentní názory a své názory podporují ověřitelnými argumenty. „Odborníci“ typu Smejkal, Flégr, Kubek, Chlíbek na nás z médií chrlí rady, výhružky a další sdělení, které v některých lidech vyvolávající stres a panický strach a jiní je ignorují.

 • Přestaňte naslouchat například p. Chlíbkovi, který z ničeho nic změnil názor na nutnost zjišťování protilátek před očkováním. Podobně p. Kubek mění názor na povinnost očkování, jak se mu to hodí.
 • Začněte respektovat především tuzemské odborné studie, které se problematice epidemie věnují. Začněte více naslouchat profesorům a docentům, kteří více pracují a méně mediálně vystupují. Podpořte je v jejich výzkumech, ale nedávejte jim žádné politické zadání.
 • Pokud některý odborník přijme účast v poradním orgánu ministra zdravotnictví, není možné, aby dále prezentoval své názory. Musí prezentovat pouze schválený konsenzus poradního orgánu a k tomu se musí zavázat. Jedině tak se lze vyhnout informačnímu chaosu, který tu už trvá druhý rok.
 • Věřte více vlastním schopnostem, schopnostem našich odborníků a přestaňte se alibisticky koukat do okolních zemí, tam nic neokoukáte, ukazuje se, že jsou stejně všichni bezradní.  

6.       Státní orgány.  Přestat státní zaměstnance, především hygienické stanice a policii úkolovat restrikcemi. Vládní nařízení z naprosté většiny neprošly přes správní soud. Oprávněnost vymáhání různých povinností pod drakonickými pokutami je kontraproduktivní, nabourává důvěru lidí k státu, a podporuje v lidí odpor někdy i k rozumným opatřením.

 • Hygienické stanice by měly přestat s kontrolami v restauracích a jiných provozovnách, které na základě právně pochybných opatření omezují lidem život a podnikání.
 • Lékařská komora  včele s p.Kubkem by měla přestat dělat politiku rozeštvávání lidí. Zadejte jim úkol, vypracování léčebných postupů a jejich přenesení do lékařské praxe především pro praktické lékaře. 
 • Usměrněte úředníky ministerstva zdravotnictví, aby si přestali pohrávat s myšlenkou povinného očkování a zamezte spekulacím na toto téma.
 • Nařiďte ředitelům státem řízených zdravotnickým zařízení, aby se vyjadřovali pouze k činnosti jimi řízené instituce, měli by okamžitě přestat s radami ve smyslu, jak řídit společnost v epidemii.

Je třeba zásadně otočit kormidlo a distancovat se od činnosti předchozí vlády.  Zvýšit důraz na individuální odpovědnost lidí. Přestat realizovat plošná opatření, které omezují nerizikové občany, kterým infekce nepřináší žádné zvýšené riziko než je běžné riziko života na této planetě.  Přestat s vyhazováním peněz za mediální kampaně a zahájit přímou a diskrétní komunikaci s občany z rizikových skupin.

Mějte na paměti, že vaši předchůdci svou arogancí a nekompetentností zažehli uvnitř společnosti doutnák konfliktu mezi politicky privilegovanými očkovaným občany a ostatními občany druhé kategorie. Škody ve společnosti, které by nastaly eskalací konfliktu, budou nesrovnatelné větší, než  30 000  údajně zemřelých na covid-19.


Miroslav Řepa    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Miroslav Řepa svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...