Petice na zpětné zavedení známkování místo slovního hodnocení v ZŠ Rousínov

Nesouhlasíme se slovním hodnocením zavedeným na ZŠ Rousínov a požadujeme zpět změnu na tradiční známkování z následujících důvodů:

Slovní hodnocení zavedené na ZŠ Rousínov není dostatečný způsob hodnocení, poškozuje soutěživost mezi dětmi, chuť se zlepšovat a možnost porovnávat svůj vývoj několik let zpětně.

Zpětnou vazbu rodič lépe zjistí, když chodí pravidelně na konzultační hodiny, které může navštívit každý měsíc. Žák zpětnou vazbu mívá přímo od učitele, během opravy každého testu, písemky nebo během zkoušení.

Vidíme na dětech, které mají známky a těch, které mají slovní hodnocení, že slovní hodnocení není ani v nejmenším motivační pro dané dítě se zlepšit. De facto to pro takové dítě znamená, jestli prospělo, nebo ne a radost ze školy postupně vyprchává.

Použití škálovatelného slovního hodnocení je jen jiná forma známek. Je jedno, jestli dítě dostane 1, usměvavého smajlíka, "vysokou úroveň", nebo A, když jde v podstatě o totéž.

Pokud by mělo fungovat slovní hodnocení, požadujeme, aby se slovní hodnocení za každou písemku, domácí úkol a podobně individuálně objevilo ve skoleonline. Neboť hodnocení nemůže být založeno na průběžných a dvou závěrečných zprávách, ale na každodenním hodnocení činnosti. Slovní hodnocení je forma klasifikace a jako taková by měla být tvořena souvislou sérií hodnocení, z nichž vzejde hodnocení záverečné. Ideálně v takovém případě hodnotit pak na nejhůře dvoutýdenní bázi. Potřeba konzultačních hodin by tak zmizela, neboť rodič se vše dozví z hodnocení svého dítěte.

Za přijatelný kompromis považujeme možnost kombinované hodnocení, kde ke klasickým známkám přibývá slovní hodnocení a tvoří tak jeden celek.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petr Langr svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...