Petice na zachování stromořadí v Jeronýmově ulici

My, níže podepsaní občané, prosazujeme zachování stromořadí v Jeronýmově ulici a odmítáme plošné kácení navrhované v projektu Severočeská vodárenská společnost, a.s. (dále jen SVS) - rekonstrukce vodovodu a kanalizace.   Se záměrem rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Jeronýmova podle projektu SVS zásadně nesouhlasíme, protože plošné kácení by na desítky let poškodilo:  

- všechny obyvatele ulice zásadním zhoršením životního prostředí,

- majitele nemovitostí (nemovitosti se vzrostlými stromy v ulici mají obecně vyšší cenu),

- klimatické podmínky především v letních měsících, kdy teplota v Jeronýmově ulici je díky vzrostlým stromům o několik stupňů nižší než např. v Blahoslavově ulici,

- výjimečnou atmosféru ulice,

- kvalitu soužití mezi obyvateli domů, kdy vzrostlé stromy zajišťují určitou část  soukromí.  

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, se obracíme na Zastupitelstvo města Louny ve věci veřejného zájmu.  

My, níže podepsaní občané žádáme, aby město Louny:

1) Neakceptovalo projekt SVS, který zahrnuje kácení 39 stromů, které jsou součástí stromořadí v ul. Jeronýmova

2) Zorganizovalo veřejné setkání s obyvateli ul. Jeronýmova včetně zástupců společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. 3) Zajistilo přepracování projektu tak, aby respektoval všechny stávající dřeviny v ulici

3) Informovalo obyvatele ulice o novém projektu rekonstrukce i jakékoli jeho upravené verzi.  


Jitka Kerková a Petra Jakešová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jitka Kerková a Petra Jakešová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...