Petice na odvolání senátorky Jany Zwyrtek Hamplové

Petice na odvolání senátorky Jany Zwyrtek Hamplové

My, občané a občanky České republiky, vyjadřujeme nesouhlas a požadujeme odvolání senátorky Jany Zwyrtek Hamplové z její funkce zastupitelky v Senátu Parlamentu České republiky. Důvody pro tento krok jsou následující:

  1. Dezinformace a manipulace: Jana Zwyrtek Hamplová opakovaně šíří dezinformace a manipuluje veřejností prostřednictvím svých veřejných prohlášení a sociálních médií. Její nepravdivé a zavádějící tvrzení narušují důvěru ve veřejný diskurz a ohrožují demokratické hodnoty.

  2. Kolaborace s extrémními názory: Jana Zwyrtek Hamplová projevuje tendenci podporovat a legitimitovat extrémní politické názory, což má destabilizační dopady na politickou scénu a společnost jako celek. Její podpora kontroverzních politických osobností a myšlenek je nebezpečná pro demokracii a mír.

  3. Neschopnost reprezentovat veřejné zájmy: Jana Zwyrtek Hamplová není schopna efektivně reprezentovat a hájit veřejné zájmy občanů a občanek České republiky. Její kontroverzní výroky a chování kompromitují její schopnost vykonávat funkci senátorky s důstojností a odpovědností.

  4. Nepřijatelné postoje ve veřejné sféře: Jana Zwyrtek Hamplová opakovaně projevuje postoje a chování, které jsou nepřijatelné v rámci veřejné sféry. Její diskriminační výroky ohledně etnických skupin a šíření nenávisti neslučuje s hodnotami demokracie a lidských práv.

Na základě výše uvedených důvodů a s ohledem na potřebu zachování integrity veřejného života a demokratických principů v naší zemi, žádáme, aby byla Jana Zwyrtek Hamplová odvolána z funkce senátorky. Je třeba zajistit, aby naše politické instituce byly zastoupeny lidmi, kteří se zavazují k pravdivému, zodpovědnému a respektujícímu vedení naší země.

Děkujeme za pozornost a podporu této petice.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jan Štefl bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...