Pavel Hais a Václav Rada zpět do vedení sušické nemocnice

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-85

My níže podepsaní, naléhavě žádáme vedení města Sušice, okres Klatovy, aby zrušili své rozhodnutí na městské radě města Sušice (z jednání Rady města v Sušici, které se konalo dne 14. září 2020 - číslo usnesení 572 )

o odvolání Václava Rady a Pavla Haise z vedení sušické nemocnice. Žádáme o jejich setrvání ve funkcích jednatelů v sušické nemocnici.

Analýza zadaná vedením města Sušice na nemocnici, jasně hovoří ve prospěch odvolaných.

Cílem petice je, aby odvolané vedení dále pokračovalo v započaté práci.

Adresováno: Rada a zastupitelé města Sušice

                   nám. Svobody 34

                   342 01 Sušice

P E T I C E :
za zrušení odvolání jednatelů společnosti Sušická nemocnice s.r.o. Václava Rady a Pavla Haise dle č. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Žádost o projednání ve věci petice na zastupitelstvu podle §16 odst. f) zákona o obcích
My níže podepsaní, naléhavě žádáme vedení města Sušice, okres Klatovy, aby zrušili své rozhodnutí na městské radě města Sušice (z jednání Rady města v Sušici, které se konalo dne 14.září 2020 - číslo usnesení 572 ) o odvolání Václava Rady a Pavla Haise z vedení sušické nemocnice.

Žádáme o jejich setrvání ve funkcích jednatelů v sušické nemocnici.
Analýza zadaná vedením města Sušice na nemocnici, jasně hovoří ve prospěch odvolaných.

Cílem petice je, aby odvolané vedení dále pokračovalo v započaté práci.
Adresováno: Rada a zastupitelé města Sušice, nám. Svobody 34, 342 01 Sušice

Děkujeme.

Tato petice je vedena v elektronické i v tištěné podobě.

Za petiční výbor:

Jan Janda, nar. 27.11.1980, trvale bytem Nádražní 382, 342 01 Sušice
Zuzana Hrabá, nar. 29.12.1984, trvale bytem Budětice 55, 342 01 Sušice
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jan Janda bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...