okamžité přerušení financování vybraných neziskových organizací

 Tato petice je směřována k rukám předsedy vlády České republiky.

Podpisem této petice naléhavě žádáme předsedu vlády ČR, aby bylo neprodleně zastaveno financování státem těch neziskových organizací, které proto byly založeny či v současnosti vykonávají jakoukoli činnost, týkající se nelegálních migrantů. Petice se netýká těch organizací, které poskytují pomoc uprchlíkům před náboženským pronásledováním a mohou ji doložit.

Základním důvodem našeho požadavku je fakt, několikrát deklarovaný vládními představiteli i samotnými neziskovými organizacemi, že počet nelegálních migrantů na území tohoto státu je mizivý. Stejně tak je deklarováno, že tento počet nebude výrazně navyšován. Proto je samotná existence organizací tohoto typu explicitně zbytečná. Samozřejmě tedy je zbytečné i jejich financování ze státního rozpočtu, do značné míry vytvářeného daněmi petentů, podepsaných pod touto peticí.

Součástí petice je požadavek, aby vláda vytvořila jmenný seznam takovýchto existujících organizací, založených vládními úředníky, ministry, nebo zaměstnanci ministerstev, doplněný konkrétním obsahem jejich činnosti a částkami, které jim byly od jejich založení poskytnuty. Tento ucelený seznam, na kterém bude také uvedeno, které ministerstvo se na financování podílí, vláda umístí na široké veřejnosti snadno dostupných místech, to znamená ve všech dostupných médiích. Za nedostačující považujeme pouhé odkazy na jednotlivá ministerstva nebo jejich odbory.