Odpor vůči tzv. Zákonu na ochranu oznamovatelů

Dnem 15.12.2023 by měl ve firmách s více než 50ti zaměstnanci, tedy i v mé firmě ILV, vstoupit v platnost tzv. Zákon na ochranu oznamovatelů.  

Je mi 70 let, jako tzv. politicky nespolehlivý jsem v roce 1988 opustil dobrovolně / nedobrovolně mou vlast, abych v zahraničí jako nezaměstnaný, z pronajaté garáže, vybudoval vlastní firmu, se kterou jsem se v duchu baťovských tradic, odhodlán pomoci své rodné vlasti vrátit se hospodářsky na výsluní světové ekonomiky podobně tak, jak tomu bylo před vypuknutím 2. světové války, v druhé polovině 90. let vrátil zpět do vlasti. 

Chtěl bych hned na úvod mého textu zdůraznit, že výše uvedený, v prosinci t.r. vstupující v platnost doslova udavačský, nebo chcete-li práskačský zákon nepřijímám a ve své vlastní firmě, mající m.j. kořeny v Německu a kterou jsem já sám od nuly vybudoval, neonacistické prasárny přijímat nikdy nehodlám! Mám k tomu, mimoto, že je to moje firma, s jejímž vybudováním, provozem, natož pak v krizových situacích mi nikdy žádný politik ani stát nepomohli, i další závažné důvody.  

Rozhodující kritérium k odmítnutí tohoto zvěrstva, které si mohl vymyslet pouze chorý mozek, je můj židovský původ, kdy se zejména s podporou udavačství v nacistické 3. Říši dostala téměř celá moje rodina do koncentračních táborů, z nichž ve finále jich 18 zahynulo v Osvětimi! Tyto zvěrstva, která vězí hluboko v mém nitru, nehodlám dále komentovat. Důkazy mohu kdykoli doložit. 

Dalším z důvodů, pro který tuto prasárnu odmítám je kolektiv lidí, mých zaměstnanců, kolegů, v podstatě mé velké rodiny, kterou jsem po desetiletí skládal dohromady a která má mou plnou důvěru. Vzhledem k tomu, co jsem v životě prodělal, dokázal, jak přistupuji ke svým zaměstnancům a snažím se je celá léta chránit před vnějšími vlivy zcela nekorektního chování státu, státních úřadů a politiků předpokládám, že stejnou důvěru, kterou mám ke svým zaměstnancům já, požívám i já sám od nich. Do doby, než tuto firmu buď předám dalším generacím, nebo, což je bohužel vzhledem k dnešní situaci pravděpodobnější, tedy že vlivem vnějšího naprosto nekorektního politického prostředí bude má firma zlikvidována, bych si tuto důvěru, kterou požívám, i nadále rád zachoval. 

Zavedením výše uvedených šmíráckých opatření chce neschopná a všeho schopná vláda pouze a jedině dále a ještě brutálněji rozdmychávat semeno nesváru, zaseté již v době zločinně zavedené tzv. „covidové pandemie“, jejíž výsledek v podobě úpadku podnikání a vedlejších, často nevratných až smrtelných účinků na zdraví díky brutálně vynucované tzv. „vakcinaci“ nyní zažíváme. Cílem bylo a je vyvolání dezinformací mezi občany, vygradování nenávisti všech proti všem a nastolení atmosféry strachu, nápomocné k totálnímu ovládnutí a omezení práv řádných občanů této republiky. To proč tato zcela perverzní strategie vznikla a kterou se tzv. „Elity“ snaží o celosvětovou nadvládu zde nehodlám dále konkrétně rozvádět, je to pouhá otázka zdravého rozumu. 

V neposlední řadě odmítám odpovědnost za jmenování konkrétního jména, tedy tzv. styčného důstojníka mezi zaměstnanci mé firmy a jakýmsi oddělením Gestapa v rámci příslušného ministerstva, ať by to měl již být někdo z řad mé vlastní firmy, nebo externista. Doba je zlá, ale přijde čas, kdy se všichni tito současní politici, podílející se na likvidaci a dehonestaci České republiky, budou muset za své vlastizrádné činy zpovídat a já v žádném případě nepřipustím, aby na někoho, koho bych byl přinucen dle tohoto perverzního zákona jmenovat do donašečské funkce, bylo posléze pliváno. Jak je totiž nejen mně z historie naší státnosti, a to zejména počínaje únorem 1948 známo, došlo by po návratu naší vlasti k demokracii a svobodě k účelovému nálepkování, obviňování z kolaborace a donašečství zejména ze strany těch, kteří mají velice krátkou paměť. 

Závěrem bych chtěl, jako člověk, který celým svým životním osudem a dílem potvrzuje slušnost, demokracii v pravém smyslu slova a uplatnění práva zdůraznit, že mě výše zmiňovaný tzv. zákon na ochranu oznamovatelů, do morku kostí uráží a jeho zavedení, jakožto ve své podstatě naprosto deformačního a udavačského fašistického zákona v mé firmě nejenže nepřipustím já sám, ale svými podpisy jeho odmítnutí potvrzují i zaměstnanci mé firmy.

Ing. Miloš Fürst       

ILV s.r.o., v Příchovicích, dne 13.11.2023  


Ing. Miloš Fürst, majitel ILV s.r.o., Příchovice 234, 334 01 Přeštice    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Miloš Fürst, majitel ILV s.r.o., Příchovice 234, 334 01 Přeštice bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...