Odpolední spánek ve školce

Nesouhlasím s tím, aby mé dítě spalo v suterénu školy. Prostředí je temné a deprimující, což negativně ovlivňuje pohodu a duševní vyrovnanost mého dítěte. Místo nenabízí dostatečnou podporu pro děti, které mají potíže s usínáním, a brání jim ve vzdělávání (zejména děti předškolního věku). Místo klidového režimu by mělo být podporující a umožňovat alternativní formy odpočinku, nikoli pouhé ležení v temné místnosti a pozorování stropu s trubkami.

Vyhovuje nám, když děti mohou spát ve svých třídách a nespavci si hrají nebo mají možnost se sebevzdělávat. V prostorách tříd je více světla a oken, které zajišťují pravidelnou cirkulaci vzduchu.

Cílem naší iniciativy je zlepšení podmínek dětí ve školce, při zachování kapacity tříd. Jsme vděční za navýšení kapacity, ale v rámci času jsme přemýšelli nad alternativním řešením, jehož cílem je zlepšit spaní dětí ve školce a předškolní vzdělávání.


Martina Martínková    Kontaktujte autora petice