Obnovení možnosti čerpat krizové ošetřovné u dětí pracovníků v profesích nezbytných pro chod státu

My, níže podepsaní, žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví, aby s okamžitou platností obnovili možnost čerpání krizového ošetřovného na děti, jejichž rodič je zaměstnanec složek kritické infrastruktury.

Nesouhlasíme se zaměňováním jednotlivých významů slova škola. Primárním úkolem školy je děti vzdělávat, nikoli hlídat ve školní družině. Z tohoto důvodu nesouhlasíme s výkladem Ministerstva práce a sociálních věcí, že možnost přítomnosti ve školní družině/klubu po dobu distanční výuky automaticky znamená ztrátu nároku na ošetřovné. I děti zaměstnanců kritické infrastruktury mají nadále nařízenou výuku distanční společně s ostatními dětmi ze své třídy, tedy možnost přítomnosti ve školní družině/klubu v budově školy v tomto případě neznamená účast na výuce. Naopak, pro většinu dětí se přítomností ve školní družině/klubu podmínky pro distanční vzdělávání ve srovnání s vrstevníky zhorší, a to z následujících důvodů:

1) Diskriminace v přístupu ke vzdělání
- účast na online výuce většina škol podmiňuje vlastní technikou, dětí v 1. či 2. třídě ale většinou vlastní notebook nemají, připojují se přes techniku rodičů, kterou ale rodiče často nemohou dítěti na celý den do školy dát;
- horší podmínky ke koncentraci, protože děti budou muset online výuku absolvovat ve velké skupině dalších dětí, které souběžně budou mít svou online výuku;
- znevýhodněné budou děti s menším počtem online hodin, děti z nižších ročníků, děti méně samostatné či s různými poruchami učení, které budou muset učivo dohánět odpoledne s rodiči.

2) Diskriminace z důvodu zdravotních rizik
- tyto děti budou muset absolvovat 2x více testování než jejich vrstevníci, o jehož psychických a zdravotních rizicích nyní probíhá široká celospolečenská debata;
- tyto děti stráví 2x více času v roušce, o jejímž negativním vlivu na zdraví se rovněž vede debata a jejíž celodenní nošení citlivějším jedincům způsobuje zvýšenou únavu, malátnost a bolesti hlavy;
- tyto děti budou rovněž vystaveny výrazně vyššímu riziku nákazy koronavirem, jelikož mimo kolektiv své třídy se budou tyto dětí stýkat i s velkým množstvím dětí z dalších tříd.

Chápeme potřebu státu udržet zaměstnance kritické infrastruktury v práci, není ale možné diskriminovat děti na základě povolání jejich rodičů. Pro děti rodičů z krizové infrastruktury a jejich rodinné příslušníky proto žádáme stejné podmínky, jako platí pro všechny ostatní děti a jejich rodiče – obnovení nároku na ošetřovné u dětí na 1. stupni ZŠ v době distanční výuky a obnovení nároku na ošetřovné u dětí z MŠ mimo předškoláků.

Každé dítě je jiné a jeho potřeby znají nejlépe jeho rodiče. Nechce i rodiče z krizové infrastruktury, ať sami rozhodnou, co je pro ně a jejich děti nejlepší. Školní kluby v době distanční výuky mají být možností, ale ne povinností.


Andrea Valešová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Andrea Valešová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...