PETICE ZA ODVOLÁNÍ ROBERTA STRŽÍNKA Z FUNKCE STAROSTY VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ.


987.jpg

Dlouhodobě od roku 2014 město Valašské Meziříčí pod vedením starosty Roberta Stržínka (ANO) porušuje Veterinární zákon a Zákon na ochranu zvířat proti týrání.
Starosta, Vedení města, Rada města, zastupitelé, Městská policie... Ti všichni se snaží zabránit plnění svých vlastních zákonem určených povinností i za cenu lží, podvodů, obcházení zákonů, falšování informací...
MINISTERSTVO VNITRA i MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ve svých právních stanoviscích usvědčily úředníky MěÚ a zastupitele z vymýšlení lživých výkladů zákonů, kterými se snaží zamaskovat své vlastní nedodržování a obcházení zákonů na ochranu zvířat. Z dalšího vědomého a úmyslného lhaní usvědčila úředníky a zastupitele i STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA.
Starosta Robert Stržínek vyhrožuje v tisku občanům pokutami za pomoc opuštěným kočkám bez majitele, za jejich krmení a umísťování zateplených boudiček na zimu - i když to je často jediná šance opuštěných koček jak přežít zimní mrazy.
Ředitel Městské policie Valašské Meziříčí, jehož přímým nadřízeným je právě starosta Robert Stržínek, v novinách lže o tom, jak je pomoc opuštěným kočkám nezákonná a nepomůže jim. Podle něj pouze hladová, nemocná, zraněná, zbídačelá kočka nezabřezne. A tak se představitelé města VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ vědomě podílejí na týrání zvířat. Je to totiž právě město, které se stává vlastníkem opuštěných koček.
Ve Valašském Meziříčí za snahu zachránit život zraněné a zbídačelé kočce bez majitele udává Městská policie občany na KVS Zlín, kde musí platit za svou pomoc opuštěným kočkám nemalé pokuty s odůvodněním nepovoleného odchytu. Podle oslovených právníků nemělo nikdy dojít k uložení žádné pokuty, protože se jednalo o krajní nouzi, když Městská policie neplní své zákonné povinnosti: odchyt, karantenizaci a umístění opuštěných koček bez majitele. Městská policie nejenže neplní své povinnosti, ale vědomě zabránila pomoci zubožené kočce bez majitele, takže zvíře bez pomoci lidí uhynulo.
MěÚ Valašské Meziříčí, který odmítá plnit svou zákonnou povinnost postarat se o opuštěná zvířata bez majitele a odmítá na základě lživých informací řešit problematiku toulavých a opuštěných koček bez majitele, pod vedením Roberta Stržínka, naprosto selhal.
Více informací o této problematice najdete ve FB skupině VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ mňouká o pomoc: https://www.facebook.com/groups/valasske.mezirici.mnouka.o.pomoc/


Dalším závažným důvodem k odvolání starosty Roberta Stržínka je skutečnost, že město Valašské Meziříčí odmítalo a stále odmítá sdělit jakékoli informace v souvislosti s otravou řeky Bečvy ze dne 20. září 2020. Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek bez právně odůvodnitelného podkladu občanům města, jejichž zájmy má zastupovat a hájit, sdělil, že informace vyžádané veřejností na Odboru životního prostředí, jsou pro veřejnost tajné. Úmyslně neinformoval občany města o hrozícím nebezpečí ihned po vzniku katastrofy na Bečvě, ačkoliv o ní bezprostředně po havárii věděl. Město varovalo před koupáním v Bečvě až čtyři dny po havárii. Město Valašské Meziříčí ovládané politickým hnutí ANO se aktivně snažilo od havárie odpoutávat pozornost, aby Robert Stržínek uspěl v krajských volbách. MěÚ pod vedením Roberta Stržínka opětovně selhává. Důvodem k odvolání starosty Roberta Stržínka je soustavné porušování právních předpisů, ke kterému dochází pod jeho vedením. V důsledku nerespektu k zákonům, jež mají platit pro všechny stejně, nekompetentně vykonává povinnosti, které má MěÚ ve prospěch obce zabezpečovat a to spravedlivě pro všechny občany, ne jen pro vybrané skupiny. Neumí řídit obec. Robert Stržínek si vybírá, které předpisy bude a které nebude dodržovat. Úředník bez respektu k právním předpisům nemůže nikdy funkci vykonávat bez toho, aniž by tím nezpůsobil škody, které ne vždy mají podobu
materiální újmy. Jeho pochybení ve vedení obce jsou natolik závažná, že je zde jediná možnost narovnání, a to odvoláním starosty z postu.

Bohdan Grygařík

 


Bohdan Grygařík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Bohdan Grygařík svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...