NESOUHLASÍM S UMÍSTĚNÍM BUDOVY NA PIAZZETU PŘED HOTELEM INTERCONTINENTAL - NÁMĚSTÍ MILOŠE FORMANA

My, občané Hlavního města Prahy tímto ve smyslu § 7 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze žádáme, aby Zastupitelstvo hlavního města Prahy projednalo následující záležitosti:

1) Vyjádření nesouhlasu s tím, aby na piazzetu před hotelem InterContinental – Náměstí Miloše Formana byla umístěna budova, a

2) Vznesení námitky proti umístění výše uvedené budovy v územním řízení, bude-li toto územní řízení zahájeno.

Chceme, aby Zastupitelstvo hlavního města Prahy uložilo Institutu plánování a rozvoje vznést v územním řízení, bude-li zahájeno, námitku proti umístění čtyřpodlažní prosklené budovy „Brand store“ na volném prostranství na rohu ulic Bílkova a Pařížská, jak o to usiluje soukromý vlastník hotelu a piazzety, obchodní společnost WIC Prague a.s., a činit veškeré další právní kroky proti umístění této budovy.


Mgr. Pavel Nazarský - zastupitel MČ Praha 1    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. Pavel Nazarský - zastupitel MČ Praha 1, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...