Studentský manifest k 17. listopadu 2016

My studenti, jakožto občané České republiky,

respektujeme rozhodnutí svobodně zvolených zástupců, zároveň ale považujeme za nezbytné využít svobodu projevu a přednést tak náš názor na současné dění. Cítíme potřebu dát najevo nesouhlasný postoj s chováním některých ústavních a veřejných činitelů. Jsme toho názoru, že reprezentují lid spíše podle svých osobních zájmů, nikoliv v nejlepším zájmu občanů.  

Znepokojuje nás tolerování některých prohlášení a činů, které postupně pozměňují polistopadové směřování České republiky. Nenacházíme žádné důvody pro sympatizování se státy, které jsou známé pošlapáváním demokracie a nedodržováním lidských práv a svobod. Nechceme se stát zemí, kde jsou lidé ochotni vyměnit solidaritu a morální odpovědnost za peníze. Doufáme, že česká společnost si uvědomuje důležitost vydobytých hodnot a pevně věříme, že je i dostatečně silná k jejich ochraně.  

I když někteří nesou za aktuální stav české společnosti větší zodpovědnost, jsme to my všichni, kteří za její obraz odpovídáme. Proto je podstatné, aby si každý z nás uvědomil, jak by život vypadal bez demokracie, bez možnosti se veřejně vyjadřovat, svobodně myslet či volit. Je důležité oponovat těm, kteří zpochybňují liberální demokratické hodnoty a odmítat ty, kdo se chovají vulgárně, militantně a nechtějí uznat své vlastní chyby. Podoba společnosti závisí v první řadě na nás a na naší ochotě neustoupit z jednou získaného.  

Z těchto popsaných důvodů chceme dát najevo, že stále stojíme za těmito hodnotami, které byly sametovou revolucí získány. Slibujeme, že je hodláme nadále naplňovat a nebudeme tiše přihlížet pokusům o jejich odstranění.  

Nedopusťme, abychom opět jen kvůli nečinnosti a krátkozrakosti ztratili vliv na osud své země.    

 

V celé České republice dne 17. listopadu 2016

Sandrik Bednář; Veronika Čáslavová; Filip Čermák; František Hanf; Veronika Hozmanová; Jakub Hrdina; Michael Hrdý; Jan Hruška; Lukáš Hulínský; Jonáš Konývka; Amálie Kovářová; Viktor Karlíček; Denisa Matějková; Jakub Mazanec; Patrik Nedoma; Pavel Obdržálek; Andrea Procházková; Jan Rehorka; Tamara Salajová; Nikolas Soumar; Anna Šambergerová; Patrik Šimr; Václav Šindelář; Martin Štorkán; Jan Tošovský; Konstantinos Tsivos.

S podporou: 

Cech studentů historie; Centrální kolejní rada VŠE; Common Law Society; Divadelní soubor Reverzní dveře, ADav DIFA JAMU v Brně; Halas - časopis Fakulty sociálních studií; Kappa Omega; Klub přátel účetnictví; Paragraf - časopis studentů Právnické fakulty UK; PESUP; Politologický klub FSV UK; Prague Banking club; Právnický akademický spolek Juristi; Sdružení Arachne; Studentská iniciativa Sametový měsíc; Studentská rada Gymnázia Přírodní škola; Studentská sekce IIPS (FSS MU); The Student Times; Unie studentů VŠE; Univerzitní křesťanské hnutí; Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, z. s..

 

 

 

 


Podepsaní studenti středních a vysokých škol    Kontaktujte autora petice