PETICE “OPRAVTE NÁDRAŽÍ VSETÍN”

Petice je adresovaná:

- Ing. Antonín Prachař, ministr dopravy ČR

- Ing. Daniel Kurucz, MBA, generální ředitel České dráhy, a.s.

- Ing. Pavel Surý, generální ředitel Správa železniční a dopravní cesty

Vážený pane ministře, vážení pánové ředitelé. My níže podepsaní vás vyzýváme, abyste urychleně přijali všechna potřebná opatření a kroky, vedoucí k brzké rekonstrukci vlakového nádraží Vsetín. Současná podoba nádraží jej činí velmi složitě použitelným pro seniory či matky s dětmi; lidé se zdravotním postižením jej v podstatě nemohou využívat vůbec. Místní úřady se rekonstrukci nádraží snaží zajistit již 10 let, ale bezvýsledně. 

Vyzýváme proto všechny zainteresované osoby, aby urychleně a v zájmu široké veřejnosti vyřešily majetkové poměry a případně změny vlastnictví objektů, týkající se nádraží Vsetín, které by mohly bránit jeho rekonstrukci. Žádáme je také o zařazení nápravy vadného stavu vsetínského nádraží mezi největší dopravní priority ČR a zajištění financování z českých i evropských zdrojů.

Vyzýváme vás také k pravidelnému informování veřejnosti o provedených krocích, které k rekonstrukci nádraží povedou, včetně stanovení jejich termínů. 

 

Petiční výbor: Michal Berg, Luh 1783, Vsetín, Tomáš Husa, Zbrojovácká 944, Vsetín, David Kopecký, Okružní 435, Vsetín, členové občanského sdružení Vsetínské fórum.

Petiční výbor zastupuje Michal Berg. Další informace a petiční archy v PDF najdete na www.nadrazivsetin.cz 

 

Vsetínské fórum je členem Koalice pro otevřený Vsetín www.otevrenyvsetin.cz


Vsetínské fórum    Kontaktujte autora petice