Odstranění Památníku družby v Novém Jičíně

Vážení zastupitelé města Nového Jičína, 

Tímto otevřeným dopisem se na Vás obracíme ve věci Památníku Družby známého také jako Památník Vítězství. Toto sousoší představující ženu z lidu, milicionáře a rudoarmějce bylo odhaleno roku 1976 v předvečer výročí VŘSR. Sousoší je dílem sochaře Karla Vašuta z blízkého Frenštátu pod Radhoštěm. Uvědomujeme si, že každé umělecké dílo má svou hodnotu, a to buď historickou, uměleckou anebo jen hodnotu upomínky na doby dávno minulé. Zcela jistě nikdo z nás nechce umělecká díla ničit. 

Tento pomník je ale zejména pomníkem Družby a věčného přátelství mezi ČSSR a SSSR. Sousoší milicionáře, ženy z lidu a rudoarmějce bylo vybudováno v temných sedmdesátých letech, které přinesly normalizaci. Takzvaná „normalizace poměrů“, po okupaci vojsky „bratrských“ zemí v čele se SSSR v roce 1968, přinesla mnohá represivní opatření jako například:

  • Obnovení cenzury
  • Propouštění ze zaměstnání
  • Nucené emigrace československých občanů
  • Rušení zájmových, ale i politických organizací
  • Přijímání studentů na střední a vysoké školy na základě politického hodnocení rodinných příslušníků 

Prověrkové komise vyloučily liberální členy komunistické strany a do popředí se dostali lidé kteří zbožštili Komunistickou stranu a Sovětský svaz. Umělci podporující liberalizaci komunistického režimu byli vystřídání servilními tvůrci socialistického realismu. Toto je i případ tohoto pomníku. Pomníku, jenž není válečným hrobem (dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech), ale jen servilní poctou věčného přátelství ČSSR a SSSR. 

Tudíž :

  • Nemyslíme si, že bychom měli oslavovat a připomínat lidové milice, které protizákonně vznikly 21. února 1948 při přípravě komunistického puče.
  • Nemyslíme si, že bychom měli oslavovat milicionáře, kteří se podíleli na potlačování prodemokratických demonstrací.
  • Ve chvíli, kdy celý svět se zděšením sleduje agresi ruských vojsk na Ukrajině, nám připadá naprosto nepřijatelné oslavovat v centru Nového Jičína rudoarmějce. Přičemž, samozřejmě, nepopíráme fakt, že Nový Jičín byl osvobozen Rudou armádou a fakt, že tato skutečnost si zaslouží svou připomínku. 

Velmi se proto přimlouváme za přemístění sochy do jiných vhodných prostor. Symboly totiž mnohé napovídají o hodnotách a v dlouhodobém horizontu není nic důležitějšího než právě hodnoty, které člověku ukazují směr. Symboly komunistického puče a stejně tak symboly armády, která vraždí a znásilňuje nevinné civilisty, nepřispívají k ničemu dobrému. Byli bychom rádi, aby byl Nový Jičín dobrým místem pro život svých obyvatel. Aby se novojičíňáci už nemuseli stydět, když procházejí Dolní branou.

Prosíme tedy, abyste našemu návrhu věnovali pozornost a podpořili nás níže podepsané občany. 

Děkujeme 

Věra Janíková
Ivan Janík
Lubomír Sazovský
Katrin Hanáková
Radek Hanák Ficbauer

 


Radek Hanák Ficbauer    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Radek Hanák Ficbauer bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...