Křesťané a křesťanky za přijetí zákona o sociálním bydlení

Křesťané a křesťanky za přijetí zákona o sociálním bydlení

Praha, 17. ledna 2017

Vážený pane místopředsedo, vážení poslanci a poslankyně KDU-ČSL,

na otázku Olgy Pavlů, co jako předseda strany, která ve svém názvu nese křesťanství, soudíte o výroku vašeho stranického kolegy Jana Bartoška, který kritizoval návrh zákona o sociálním bydlení a napsal, že bydlení je zásluhová věc, jste odpověděl biblickým citátem z listu svatého Pavla: „Kdo nechce pracovat, ať nejí“ (2 Tes 3, 10).

Spojení zásluhovosti a práce také tvoří hlavní argument vašeho nedávného článku „Rodina není sociální případ“ (http://blog.aktualne.cz/blogy/pavel-belobradek.php?itemid=28670), kde zdůrazňujete, že podporu od státu si zaslouží pouze pracující rodiče. Těžko v těchto výrocích neslyšet společenské odsouzení těch, kdo nepracují, ať už nemohou nebo nechtějí. Jiná představitelka KDU-ČSL, poslankyně a předsedkyně bytové komise, mluví rovnou jazykem extrémní pravice o nepřizpůsobivých: http://golasowska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=550682.

Tento způsob uvažování je podle nás mylný hned z několika důvodů.

Jednak sociálně. Odborníci na sociální bydlení i zahraniční zkušenosti s housing first a rapid re-housing už dávno vyvrátili klišé, podle kterého si bydlení zaslouží pouze ten, kdo už má práci. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Důstojné bydlení je v rozvinuté demokratické společnosti podmínkou socializace – a jednou z jejích podob je potom i práce. Teprve ten, kdo důstojně bydlí, může začít pracovat.

Chce-li KDU-ČSL podporovat rodiny s dětmi, měla by situaci dětí pozorně sledovat a mít na mysli, že penalizací rodičů dětem nepomůže. V Česku vyrůstá na ubytovnách 7 tisíc dětí. Každé z nich je dostatečným důvodem pro přijetí účinného zákona o sociálním bydlení. KDU-ČSL by neměla zavírat oči ani nad tím, že chudoba (také v podobě ztráty bydlení) je jedním z nejčastějších důvodů odebírání dětí: http://finmag.penize.cz/bydleni/319549-neprizpusobivi-dostanou-byty-zadarmo-lez-ktera-zabiji.

Dále biblicky. Citovaný výrok svatého Pavla je určen prvokřesťanské komunitě tesalonických, nikoli společnosti jako celku. Byl napsán konkrétně a adresně těm tesalonickým křesťanům, kteří se jako věřící obzvláště silného kalibru rozhodli povznést nad záležitosti tohoto světa, jako je práce a obživa. Na ně apoštol apeluje, aby těmito lidskými potřebami nepohrdali. Použít uvedený výrok proti 200 tisícům občanů a občanek ČR, kteří jsou dnes v bytové nouzi, znamená zlehčení mnoha konkrétních osudů lidí v nouzi. Sotva co dokáže znevážit křesťanský odkaz tak, jako toto účelové zneužívání.

Ještě závažnější nám však připadá teologicko-politický kontext lidovecké logiky. Fakt, že jako představitel privilegované skupiny, jedné z vládních stran, která se explicitně hlásí ke křesťanství, pranýřujete sociálně slabé za to, že „nechtějí pracovat“ a proto si nezaslouží bydlet v důstojných podmínkách, mnohem více než apel apoštola Pavla k Tesalonickým připomíná Ježíšovo učení o zákonících a farizejích. „Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem“ (Mt 23,4). Raději než používat Boží slovo jako bič na chudé by představitel „křesťanské“ vládní politiky měl meditovat nad jiným Ježíšovým výrokem ze stejné kapitoly Matoušova evangelia: „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud“ (Mt 23,14).

Apelujeme tímto na Vás a na ostatní křesťanské demokraty: vzdejte se farizejské logiky, která nakládá neúnosná břemena lidem v bytové nouzi a podpořte na vládě a poté v poslanecké sněmovně zákon o sociálním bydlení v původní podobě, která obcím stanovuje povinnost zajistit bydlení potřebným skupinám obyvatel (https://mitsvujdomov.cz/aktuality).

 

Jakub Ort, teolog; Tomáš Trusina, farář; Jana Trusinová, pěstounka; Jan Bierhanzl, filosof; Magdaléna Šipka; prof. Martin C. Putna, literární historik; Ivan Štampach, religionista a teolog; Markéta Slámová, farářka; Adam Borzič; Zuzana Hasanová, sociální pracovnice, římská katolička; Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi, Apolena Rychlíková, dokumentaristka a redaktorka a2larm, Mgr. Zdeněk Bárta, farář ČCE, Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci, Božena Böhmová, ředitelka Křesťanského gymnázia, Štěpán Hájek, farář, Pavel Taich, důchodce, Filip Outrata, Karolína Silná, Ekumenická akademie Praha, Vlasta Hábová, Jakub Múčka, student rusistiky na FF UK, Jan Rückl, teolog, Hana Kovářová, Prázdné trůny, Adam Tománek, Prázdné trůny, Martin Tománek, Prázdné trůny, Michael Hauser, filosof, Agata Hauserová, Jan Škrob, básník, P. Jindřich Krink, farář v Příbrami, Mgr. Anna Šourková, nemocniční kaplanka, Daniela Hamrová, Helena Jetmarová Ratajová, Tereza Schwabová, Petr Bican, Michaela Plicková, Jonatan Hudec, farář ČCE, Daniel Tomeš, Michael Polák, Hana Blažková, Jan Ort, romista, Pavol Bargár, Kamil Vystavěl, farář ČCE v České Třebové, Branislav Zuštin, Tatiana Tomková, Šimon Bierhanzl, student architektury, Sandra Feyglová, David Pfann, Ondřej Macek, Filip Keller, farář ČCE ve Svitavách, Marta Zemánková, farářka ČCE, Lukáš Svoboda, Praha 4, Hedvika Schormová, Anna Remešová, kunsthistorička, Pavel Kalus, farář, Ludmila Böhmová, student, Římskokatolická církev, Martina Valášková, pastorační pracovnice ČCE, Františka Zezuláková Schormová, Anna Hradilková - katolík, asistentka pedagoga, Michal Vogl, Matěj Opočenský, farář, Olga Bierhanzlová, studentka sociální práce, Jana Němcová, Praha 4, sociální pracovnice a matka samoživitelka, Mgr. Tomáš Molnár, evangelický farář v Trutnově, Otto Böhm, HW designer, Aleš Mostecký, farář ČCE, Oldřich Doseděl, člen sboru ČCE Kladno, Oliver Engelhardt, Ph.D., Oddělení pro ekumenu a zahraniční vztahy, ČCE, Pavel Krušina, Marian Zajíček, Václav Španihel, dělník, Johana Španihelová, porodní asistentka, Šimon Trusina, historik, Radek Hübl, Česká Třebová, Jitka Doležalová, Dipl. Theol. Martina Zuštinová, farářka ČCE v Kloboukách u Brna, Jitka Krausová - sociální pracovnice, Dan Páleník, farář ČCE Teplice, Jan Dus, Praha 9, Květa Dusová, Praha 9, Lýdie Mamulová, farářka ČCE v Praze u Salvátora, Jiří Ort, farář, Marie Ortová, VŠ pedagožka, Michael Kačur, student, Jaroslav Machytka, člen rady města Stráž pod Ralskem, Michal Sadílek, Dolní Újezd, František Hodík, Barbara Tranová, Jan Wittenberg, Ondřej Halama, bratrský farář, Pavel Pokorný, farář, Layla Bartheldi, Václav Orcígr, Jan Černý, filosof, Dan Petříček, Erika Petříčková, Michaela Sokolová, Jiří Kvapil, farář ČCE v Brandýse nad Labem, Ludmila Hudcová, Praha 6, Kristýna Boháčová, Ondřej Ruml, evangelický farář Rovečné, Jiří Kučera, RNDr. Miroslav Litomiský, CSc.Zbyněk Podskalský, Praha 3, Filip Němeček, jáhen ČCE Chomutov, Jan Cibulka, Lucie Cibulková, Gabriela Trusinová, architektka, Nikolaj Ivaskiv, Tomáš Hanzl, Kryštof Janda, Student PF, JČU, Radek Hübl, Česká Třebová, Lydie Kárová, Marek Zehnálek, Terezie Veselá, Bc. Tereza Kotrčová, DiS, Tomáš Vokatý, kurátor FS ČCE v Praze 10 - Vršovicích, Vojtěch Veselý, Daniel Ort, student historie FF UK, Jana Jahodová, Jan Šilar, Monika Poláčková, lektorka češtiny pro cizince, Jitka Hrušková, Jiří Keller, Eduarda Heczková, Stanislav Heczko, Michaela Valentová, Hana Jüptnerová, Vrchlabí, Pavla Dusová, Třebíč, Zdeněk Turek, Tadeáš Trusina, Alexandr Flek, Jakub Trusina, Jitka Řeháčková Pecharová, sociální pracovnice, Praha 6, Marta Toušková, Magdalena Martinovská, grafička, Klára Plešingrová, Mgr. Miroslava Fůrová, referentka spisovny ÚCK ČCE v Praze, Mgr. Marie Schönfelderova, Michael Dus, Oslavička, Vendula Zejfartová, archivářka ÚA ČCE, ThDr. Jiří Silný, Yvona Plicková, Olga Machoninová, pečovatelka, Mgr. Jindřiška Krpálková, Pro Dialog, z.s., Karel Tupý, Praha 3, Mgr. Miroslava Tupá, Praha 3, Miriam Kejzlarová, Tvrdonice, Eva Tomášková, Šternberk, Ing.arch.Irena Jandová, Mgr.Ing.arch.Karel Janda, Lucie Váchová, Ivana Kořínková, Kateřina Štraubová, Nupaky, Anna Trusinová, Jan Hudec, Zábřeh, Pavla Hudcová, Zábřeh, Jarmila Řezníčková, Brno, Zuzana Fischerová, poradna pro ženy, univ. prof. dr. Pavel Floss, dr. Ivana Bortlová, Mgr. Jana Špinarová, Máša Kalusová, Brno, Ing. Veronika Janečková, Iva Jindrová, Věra Štulcová, Kristina Valentová, Ondřej Zezulka, Mgr. Jan Dus MBA, teolog, pracovník Diakonie ČCE


Jan Bierhanzl    Kontaktujte autora petice