Petice proti demolici kaple Nejsvětější Trojice v Pardubicích

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé,

Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 20.9.2018 částku ve výši 300 tisíc Kč na demolici objektu kaple Nejsvětější Trojice v katastrálním území Svítkov v Pardubicích. My níže podepsaní občané nesouhlasíme s demolicí objektu, který je spjat s historií tohoto města bez jakéhokoliv předchozího projednání, bez jakékoliv předchozí studie na proveditelnost rekonstrukce objektu. Oblast, která nese dodnes pojmenování podle této kaple, bývala v minulosti oblíbeným výletním místem Pardubáků.

Je s podivem, že radnice nechala tento svůj majetek desetiletí chátrat, aby v tichosti následně provedla jeho demolici. V 50. letech byly zbořeny např. kaple sv. Josefa nebo kaple sv. Marka. Požadujeme proto zastavení demoličních prací a zahájení kroků vedoucích k obnově kaple Nejsvětější Trojice v Pardubicích a vypracování studie, která by posoudila její stav.


Klub přátel Pardubicka, Klášterní 54, Pardubice    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Klub přátel Pardubicka, Klášterní 54, Pardubice svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...