Otevřený dopis - petiční výzva: Nekácejte staletý jasan v Pardubicích

! POZOR NEŽ PODEPÍŠETE !
Váš podpis musíte následně potvrdit v emailu, který dostanete na vaši mailovou adresu,  jinak není váš hlas započítán. 

(Potvrzovací mail může skončit ve SPAM složce.)

______________________________________________________________

Otevřený dopis vedení společnosti NewCo Immo CZ/Saller Gruppe, Weimar-Legefeld, která v prostoru za hypermarketem Albert u pardubického nádraží hodlá rozšířit svůj obchodní objekt na úkor zeleně, která obchodní oblast odděluje od tzv. Podkovy, což je cenný krajinný prvek, vzniklý z původního ramene Labe.

Pokud k výstavbě dojde, zmizí poslední přirozená bariéra mezi obchodní zónou a volnou přírodou a bude pokácen jeden z nejkrásnějších stromů na území Pardubic - mohutný asi sto šedesát let starý jasan s obvodem více jak pět a půl metru, který byl opakovaně navrhován jako strom památný. Obracíme se na vedení společností s touto žádostí a pardubickou veřejnost žádáme, aby se k dopisu připojila svým podpisem formou elektronické petice. 

_____________________________________________________________________

Vážení zástupci společnosti NewCo Immo CZ/Saller Gruppe, 

oslovujeme Vás jako občané města Pardubic s prosbou o záchranu majestátního jasanu, ohroženého Vaším investičním záměrem v našem městě. Žádáme Vás proto o odstoupení od záměru výstavby obchodní plochy u pardubického přednádraží, v ulici Kapitána Bartoše, na pozemcích 1803/6, 1800/2 a 1803/13, k.ú. Pardubice. 

Přečetli jsme si na Vašich stránkách deklarace o přístupu Vaší společnosti k životnímu prostředí. Vážíme si toho a těší nás, že „neberete ekologii pouze jako frázi, a že Vaší misí je stavět budovy pro lidi“. Na Vašich webových stránkách taktéž citujete Johanna Wolfganga von Goethe: „U budovy je třeba dbát na tři věci: aby stála na správném místě, aby měla dobré základy a aby byla dokonale postavená.“

My, obyvatelé města, jehož životní prostředí je zasaženo řadou nepříznivých faktorů (chemický průmysl, intenzivní doprava), naučili jsme se bojovat o každý kousek přírody a o každý cenný strom či louku.  Domníváme se, že budova Vašeho nákupního centra nebude stát na správném místě, pokud bude muset stavbě ustoupit majestátní jasan, který zde roste již více než 160 let a nebude mít dobré základy, když vyžaduje devastaci místního ekosystému. Pokud opravdu “stojíte za ekologií a věříte v její smysl", jak sami píšete, tak se s námi jistě shodnete v tom, že nádherného starého stromu je třeba si vážit a že je důležitější než komerční budova, kvůli které by měl být pokácen.

Apelujeme na Vás tedy jako na společnost, jejíž “etickou povinností je vést svět k lepší kvalitě života a přinést tak možná i trochu víc štěstí". My, obyvatelé města Pardubic, budeme mít vyšší kvalitu života a budeme šťastnější, když změníte své původní záměry a zachráníte tím náš jasan.  Jako obyvatelé města se budeme velice rádi podílet na transformaci tohoto pozemku a jeho okolí na místo, které bude reflektovat Vaše korporátní hodnoty a bude zároveň sloužit všem obyvatelům Pardubic.

Jménem občanských spolků a jednotlivců 

mimo jiné za Spolek Chráníme stromy Pardubice, spolek Zelená pro Pardubicko, Pardubickou pobočku Českého svazu ochránců přírody

Pardubické ekologické fórum

______________________________________________________________________

! POZOR NEŽ PODEPÍŠETE !
Váš podpis musíte následně potvrdit v emailu, který dostanete na vaši mailovou adresu,  jinak není váš hlas započítán. 

(Potvrzovací mail může skončit ve SPAM složce.)

jasan_u_Podkovy_-_2.JPG

 


Miroslav Seiner, Pardubické Ekologické Fórum    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Miroslav Seiner, Pardubické Ekologické Fórum, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...