Otevřený dopis - petiční výzva: Nekácejte staletý jasan v Pardubicích

! POZOR NEŽ PODEPÍŠETE !
Váš podpis musíte následně potvrdit v emailu, který dostanete na vaši mailovou adresu,  jinak není váš hlas započítán. 

(Potvrzovací mail může skončit ve SPAM složce.)

______________________________________________________________

Otevřený dopis vedení společnosti NewCo Immo CZ/Saller Gruppe, Weimar-Legefeld, která v prostoru za hypermarketem Albert u pardubického nádraží hodlá rozšířit svůj obchodní objekt na úkor zeleně, která obchodní oblast odděluje od tzv. Podkovy, což je cenný krajinný prvek, vzniklý z původního ramene Labe.

Pokud k výstavbě dojde, zmizí poslední přirozená bariéra mezi obchodní zónou a volnou přírodou a bude pokácen jeden z nejkrásnějších stromů na území Pardubic - mohutný asi sto šedesát let starý jasan s obvodem více jak pět a půl metru, který byl opakovaně navrhován jako strom památný. Obracíme se na vedení společností s touto žádostí a pardubickou veřejnost žádáme, aby se k dopisu připojila svým podpisem formou elektronické petice. 

_____________________________________________________________________

Vážení zástupci společnosti NewCo Immo CZ/Saller Gruppe, 

oslovujeme Vás jako občané města Pardubic s prosbou o záchranu majestátního jasanu, ohroženého Vaším investičním záměrem v našem městě. Žádáme Vás proto o odstoupení od záměru výstavby obchodní plochy u pardubického přednádraží, v ulici Kapitána Bartoše, na pozemcích 1803/6, 1800/2 a 1803/13, k.ú. Pardubice. 

Přečetli jsme si na Vašich stránkách deklarace o přístupu Vaší společnosti k životnímu prostředí. Vážíme si toho a těší nás, že „neberete ekologii pouze jako frázi, a že Vaší misí je stavět budovy pro lidi“. Na Vašich webových stránkách taktéž citujete Johanna Wolfganga von Goethe: „U budovy je třeba dbát na tři věci: aby stála na správném místě, aby měla dobré základy a aby byla dokonale postavená.“

My, obyvatelé města, jehož životní prostředí je zasaženo řadou nepříznivých faktorů (chemický průmysl, intenzivní doprava), naučili jsme se bojovat o každý kousek přírody a o každý cenný strom či louku.  Domníváme se, že budova Vašeho nákupního centra nebude stát na správném místě, pokud bude muset stavbě ustoupit majestátní jasan, který zde roste již více než 160 let a nebude mít dobré základy, když vyžaduje devastaci místního ekosystému. Pokud opravdu “stojíte za ekologií a věříte v její smysl", jak sami píšete, tak se s námi jistě shodnete v tom, že nádherného starého stromu je třeba si vážit a že je důležitější než komerční budova, kvůli které by měl být pokácen.

Apelujeme na Vás tedy jako na společnost, jejíž “etickou povinností je vést svět k lepší kvalitě života a přinést tak možná i trochu víc štěstí". My, obyvatelé města Pardubic, budeme mít vyšší kvalitu života a budeme šťastnější, když změníte své původní záměry a zachráníte tím náš jasan.  Jako obyvatelé města se budeme velice rádi podílet na transformaci tohoto pozemku a jeho okolí na místo, které bude reflektovat Vaše korporátní hodnoty a bude zároveň sloužit všem obyvatelům Pardubic.

Jménem občanských spolků a jednotlivců 

mimo jiné za Spolek Chráníme stromy Pardubice, spolek Zelená pro Pardubicko, Pardubickou pobočku Českého svazu ochránců přírody

Pardubické ekologické fórum

______________________________________________________________________

! POZOR NEŽ PODEPÍŠETE !
Váš podpis musíte následně potvrdit v emailu, který dostanete na vaši mailovou adresu,  jinak není váš hlas započítán. 

(Potvrzovací mail může skončit ve SPAM složce.)

jasan_u_Podkovy_-_2.JPG

English version
Dear representatives of Saller Gruppe,

We are contacting you on behalf of citizens of the city of Pardubice with a request to save a 150 years old majestic ash tree which is endangered by your development plans in our city. We ask you to stop and reevaluate part of the development of the S1 shopping centre (plot number 1803/6, 1800/2 a 1803/13) in Pardubice that directly endangers the tree and surrounding ecosystem.

On your website, we read your environmental commitments and we appreciate that you “don’t take the environment as a phrase and that your mission is to build buildings for people”. On your website, you also quote Johann Wolfgang von Goethe: “Three things are to be looked to in a building: that it stands on the right spot; that it be securely founded; that it be successfully executed.”

We, the citizens of Pardubice, are used to fighting for every piece of nature in our industrial city. We believe that your shopping centre will not stand on the right spot if the 150 years old tree has to be cut down. We believe that it will not have a solid foundation if it stands on the local ecosystem devastation. If you truly “stand for ecology and you believe in its purpose”, as you claim on your website, you have to understand that this piece of nature is much more important than any shopping centre.

We appeal to you as to the company “whose ethical duty is to lead the world to a better quality of life and more happiness”. We, the citizens of Pardubice, will have a better quality of life and will be much more happy if you change your development plans and save the ash tree. We offer to help you to recultivate the area and transform it into a place that would truly reflect your values and would serve the needs of us, the citizens.

This open letter has been signed by over 900 citizens, municipality representatives, and many local organisations.

Kind regards,

Pardubice Ecological Forum

 


Miroslav Seiner, Pardubické Ekologické Fórum    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Miroslav Seiner, Pardubické Ekologické Fórum bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:




Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...