Komu slouží Zeman? Výzva Senátu k podání ústavní žaloby proti prezidentovi.

Quoted post


Anonymous

#5 Petice

2021-05-02 18:32

Vážení -

velký dík za fundovanou snahu o nápravu věcí v tom klíčovém bodě, od nějž se nepochybně odvíjí spleť zmatečných, mlžných, často nepochopitelných, ale hlavně nepřijatelných a nebezpečných kroků shůry... 

Mám ale vážnou obavu, že i kdyby tuto Petici podepsal milión občanů, narazí tato na nevůli adresátů... Jak všichni víme, na(ne)štěstí se blíží parlamentní volby a již nyní zjevně nastal boj o hlasy voličů: zdá se, že demokratické opoziční bloky, v něž jediné lze vkládat naději v další kroky (Zelení prominou, jde o parlamentní půdu), se - podle mého názoru krátkozrace a kontraproduktivně - snaží o zisk sympatií "nerozhodných" gestem, které (ať už jde o rozpuštění sněmovny, nebo o vyslovení nedůvěry vládě) přinese pouze posilnění pozici hlavy státu... 

Otázka tedy zní: Jak obě komory Parlamentu zainteresovat na projednávání Petice? (Možná získat ještě nějakou právnickou kapacitu - existují! - na podporu dr. Marvanové? Viribus unitis?). A vlastně se nabízí ještě jedna otázka: Kolik podpisů je zapotřebí k odvolání prezidenta voleného občany? Možná, že znalost čísla a určitý dohledný horizont by k podpisu pohnuly i ty, kteří již ztratili naději a znechuceně rezignují (vidím jich kolem sebe dost)...

Ještě jednou Vám děkuji a přeji stálou energii a optimismus - 

Dana Svobodová

 

 

 

 

Odpovědi


Nepřihlášený uživatel

#11 Re: Petice

2021-05-03 05:23:07

#5: - Petice 

 Souhlasím s Vámi. Jen snad - senát má mou větší důvěru...S tím eventuelně nutným počtem hlasů mě to taky zajímá. Slyšela jsem před časem, ale nemám ověřeno, že např. i magistrát má povinnost se zabývat peticí občanů města, když petice určitého počtu hlasů dosáhne. Eliášová
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...