Za záchranu domů na Staroměstském náměstí, v Celetné a Kamzíkově

Barbora Půtová

/ #8 Re:

2015-04-24 17:35

#7: -  

Kauza je natolik známá, že jsem nepovažovala za podstatné ji znovu celou analyzovat. Mnohokrát jsem se vyjadřovala v médiích i na akademické půdě. Navíc v tomto případě se jedná o jednu konkrétní skutečnost, která je zde jasně formulována. Schválené návrhy ohledně objektů a přestavby zvrátit prostřednictvím projednání na Zastupitelstvu. 

Překlepy jsou v tištěné verzi upravené. Tištěnou verzi můžete podepsat na dvou místech, a to na Ústavu etnologie FF UK (Celetná 20) nebo na adrese Klubu Za starou Prahu (Mostecká 1). 

Do elektronické verze již nechci vstupovat, abych pak nebyla vystavena argumentaci ohledně průběžné změny znění petice. Pak by se jednalo o manipulaci s textem.