Petice za výuku mravní výchovy

Kontaktujte autora petice

Téma diskuze bylo automaticky vytvořeno Petice za výuku mravní výchovy


Nepřihlášený uživatel

#1

2013-11-18 08:32

Děkuji Vám a ráda se k vaší iniciativě připojuji.

Nepřihlášený uživatel

#2

2013-11-20 23:20

Překvapilo mě, že už to dávno nění.
Eva

#3 Re:

2013-11-21 12:46

#2: -

Mně taky. Pořád čekám, že někdo něco vymyslí a nic. Tak vznikla tato petice, jako normální potřeba této společnosti.

S pozdravem Eva Čápová


Nepřihlášený uživatel

#4

2013-11-25 10:21

Jako bývalá učitelka návrh podporuji!

Nepřihlášený uživatel

#5 Diskuse

2013-11-26 12:53


Nepřihlášený uživatel

#6

2013-11-26 19:24

Není co komentovat domnívám se že vše již bylo v petici řečeno.

Nepřihlášený uživatel

#7

2013-11-26 21:51

Vyučovat na školách etiku považuji za přínos. Do hlav dětí se cpe spousta vědomostí, i těch, které v životě potřebovat nebudou. Naopak, chování se k sobě a ke společnosti a také chování v budoucích partnerských vztazích a chování k dětem,a k rodičům, to budou potřebovat celý život. A to prakticky, žádná teorie.

Nepřihlášený uživatel

#8

2013-11-26 22:06

Já si myslím, že se ty děti naučej prcat i bez přítomnosti soudružek vyučujících Občanku.

Nepřihlášený uživatel

#9

2013-11-27 07:03

Ludé dostali dar slobodnéj vůle. Ale poslední slovo má dycky Bůh. Tak aby sa nekeří potem nedivili.

Nepřihlášený uživatel

#10

2013-11-27 21:19

Je to trochu mnohoslovně a šroubovaně vyjádřeno, ale s obsahem lze jen souhlasit. Správná je nabídka volby ze dvou možností, i když dobrý učitel etiky se nakonec stejně nemůže vyhnout víře založené na Stvořiteli.

Nepřihlášený uživatel

#11

2013-12-01 17:29

Chybí mi v závěru petice, kde je řeč o volbě ze dvou předmětů – etiky a náboženství, zmínka o právu rodičů na námitku svědomí, to jest v tomto případě dítě nepřihlásit do žádného z těchto předmětů resp. dítě z výuky odhlásit. Může to být aktuální i pro katolíka, když kněz nebo katecheta vyučující náboženství je bludař či záměrně z výuky vynechává některé velmi důležité pravdy, které dítě by bylo schopno chápat. Vím, že problematika námitky svědomí je širší, ale myslím si, že by se do textu petice hodilo.
Eva

#12

2013-12-01 18:00

To se domnívám, není dobrý nápad. Přestože existují špatní učitelé dějepisu (třeba), kteří církev vybarvují v duchu středověkého katolického tmářství a eliminují její roli v dějinách jakožto upalovačky, nehledě k jejím zásluhám o západní civilizaci, přesto se předmět dějepis nebude asi rušit. Rodiče by měli možnost tak, jak to i dnes mají, vyjádřit nespokojenost a podat stížnost na bludného, příp. heretického katechetu. To vše je právem rodičů i dnes a jako rodička jsem tohoto práva sama využila v případě svých potomků a vím, že systém je funkční. Tento předmět, a v tom vidím právě jeho hodnotu, musí být rovnocenný s ostatními předměty na školách. Pokud nebude rovnocenný, nedojde k žádanému efektu - a to k obecnému povědomí, že osoba člověka je neoddělitelná od morálky a ta se musí brousit, tedy zušlechťovat a zvelebovat.

Nepřihlášený uživatel

#14

2013-12-04 12:27

Naše děti se nenarodily k potěšení bezbožných autorit, ale k větší cti a slávě Boží. Proto je naší povinností tyto děti chránit za jakoukoli cenu a jakýmikoliv prostředky. Tonda Mariánská Hora
Eva

#15

2013-12-04 20:39

Souhlasím s panem Tondou. To je právě ten rozdíl mezi vazalstvím, které raději souhlasí s potupou a sice autority nectí, ale podřizuje se jim a svobodným člověkem, který autority ctí, ale podřizuje se jenom, pokud ta autorita nepožaduje jednání s Boží vůli neslučitelné.
Eva

#16 Požehnání otce kardinála Duky

2014-01-06 10:33

Tímto bych chtěla radostně oznámit, že jsme dostali k této aktivitě požehnání od otce kardinála Duky.

Nepřihlášený uživatel

#18

2014-02-16 09:41

potvrzuji

Nepřihlášený uživatel

#19

2014-02-19 08:11

mravní výchova by měla být samozřejmou součástí výchovy každého člověka na této planetě. Každý člověk by měl znát minimálně tzv. Desatero B.Přikázání a vědět, že jeho práva odpovídají jeho povinnostem a odpovědnosti za své okolí

Nepřihlášený uživatel

#20

2014-02-25 17:23

Obávám se drazí přátelé,jestli už není pozdě,poně -
vadž pokud se rozpadá 65%manželství,a vlastně dnes
už není moderní žít v manželství,ale v podivuhodném
partnerství bez závazků,tak tato duchovně a mravně
podezřelá společenství nemohou plodit zralé duchovní a morální potomstvo.Nacházíme se na pokraji útesu,a po překročení duchovního i morálního zenitu,už jenom padáme do temnot mravní
anarchie.

Nepřihlášený uživatel

#21

2014-02-25 21:52

Omlouvám se, ale toto se nedá podepsat. Zjevně si neuvědomujete, že děti ve školách nemusí být nutně z křesťanských rodin. Pakliže si dítě zvolí výuku náboženství, bude mu vyhověno dle jeho víry? Doporučil bych minimálně přečíst listinu základních práv a svobod, než něco takového vypustíte do světa. Řídím se zákony ČR, Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod, desatero neznám, církve jsou mi proti srsti a v boha nevěřím (malé b píši úmyslně). Jsem proto snad nemorální člověk?
Eva

#22 odpověď pro 21

2014-02-26 19:24

Dobrý den,
my nehodnotíme morálku našich signatářů. My chceme vnést do povědomí společnosti, že člověk je osoba morální a má za svoje jednání mravní odpovědnost. Pro nevěřící občany a jejich potomky je mravní výukou etika. Je to v petici napsáno. Etika je širší záběr různých doktrín o morálce a zahrnuje i křesťanství a možná i nějaké ateistické morální učení. Nicméně já osobně takové neznám. Předpokládám, že ateisté čerpají z všeobecné etiky a vlastní etiku (nauku o správném morálním jednání) asi nemají. Možná by bylo dobré nějaké vypracovat, neboť takto jsou ateisté pořád de facto závislí na systémech, které byly prozatím vždy výsledkem různých náboženských směrů. Pokud jde o náboženskou pestrost, není tak velká jako v jiných zemích Evropy a kdo není křesťan, může zvolit etiku.

Nepřihlášený uživatel

#23

2014-02-27 20:04

Vyučovala jsem na základních školách etiku a náboženství, myslím, že tyto předměty patří k základní vybavenosti žáků. Pyroltová

Nepřihlášený uživatel

#24 Re: odpověď pro 21

2014-02-28 16:51

#22: Eva - odpověď pro 21

Dobrý den,

zřejmě jsme se úplně nepochopili. Měl jsem na mysli jinou věc a tou je v současnosti velmi diskutované téma: multikulturalismus. Váš návrh neodsuzuji ani jako ateista, ale chtěl jsem upozornit, že druhů náboženství je mnohem více, než pouze křesťanství. Ano, křesťanství do naší malé zemičky patří a tudíž by i děti ve školách měly mít možnost jej zvolit, jako součást výuky. Na druhou stranu ale nemůžete ostatním náboženstvím zavřít dveře a odkázat je pouze na etiku. Uvědomte si, že jsme součástí EU a co se asi tak stane? Označili by to za diskriminaci a odkázali své zdůvodnění právě na Listinu základních práv a svobod.  Jsem ateista a i přesto mám svou víru...věřím v realitu a paní Evo, tohle realita je. Tuto svou myšlenku dle mého názoru míříte špatným směrem. Musela byste vytvořit koncept, který zohledňuje úplně všechny a pak ho omlátit o hlavu papalášům z EP, aby se něco pohnulo.

Eva

#25 Odpověď pro 24

2014-02-28 19:38

Děkuji za reakci. Možná to z petice jasně nevyplývá, protože koncepce etiky není zatím námi monitorována. Takže nevíme přesně co se učí konkrétně. Předpokládáme ale, že etika by vyučovala mimo jiné právě to, co za mravně dobré považují různá náboženství – tolik vzhledem k multikulturalizmu, ale i všeobecnému rozhledu. Koncepce etiky je druhým krokem této aktivity.
Pro křesťanství je zde jeden pádný důvod. Naše civilizace je křesťanská. Nyní se označuje i post-křesťanská. Nelze ignorovat hodnoty, na kterých jsme vyrostli. Nejenom, že to nelze, ale naopak jde o to vrátit společnosti normy, které křesťanství do společnosti výborně instalovalo a díky kterým křesťanská civilizace výborně vzkvétala, neboť se do spektra společnosti promítalo hlavní přikázání Ježíše Krista: Miluj bližního svého jako sám sebe a základ států byl postaven na vědomí služby – Bohu a bližnímu. Tedy něco jiného, než co známe dnes. Za všechny deficity morálky celé společnosti vzpomenu jedno z desatera: Nezabiješ! 5. přikázání. Řeč je o zabíjení nenarozeného života. Kupříkladu toto má křesťanství společné s islámem. Ani muslimové nemají dovoleno zabíjet nenarozené děti. Je špatné žít ve společnosti, ve které je dovoleno zabít nevinného. Dále pak, nám hrozí sexualizace mládeže, což je proti dalšímu přikázání: Nesesmilníš. To je taky špatné, když sex není na svém správném místě (manželství), ale zejména tam, kde bere nevinnost dětem, což hrozí zaváděním sexuální výchovy. Smyslem této petice je poukázat na to, že existují morální normy a že existuje dobro a zlo. EU v kategoriích dobra a zla, morální a nemorální vůbec neuvažuje. Proto je třeba poukázat, že to existuje a že chceme žít v těchto kategoriích a ne je nechat „vyhynout“. Tam kde jsou morální normy zneváženy se bude žít špatně všem, kteří chtějí žít slušný a poctivý život. I ateistům.