Petice za výuku mravní výchovy

Tato petice má požehnání otce kardinála Dominika Duky

http://www.eva-capova.ic.cz/pozehnani.jpg

Vážený pane ministře,

Dovolujeme si Vás oslovit jménem rodičů, kterých děti navštěvují nebo budou navštěvovat povinnou školní docházku. Každý občan této republiky má právo, ale i povinnost vzdělávat se a tím získávat vědomosti potřebné k výkonu povolání a zařazení se do chodu společnosti k jejímu blahu a prospěchu. Uvědomujeme si, že absence důrazu na mravní hodnoty přináší našemu státu skličující ovoce mravního úpadku. Domníváme se, že vědomí skutečnosti, že člověk je osoba morální, má být prostoupeno celou společností. Proto vyjadřujeme touto peticí vůli, aby na školách ČR byla zavedena mravní výuka. Na Slovensku se tato problematika řeší formou volby ze dvou předmětů – etiky a náboženství. Navrhujeme to v ČR řešit stejně. Předpokládáme, že pro výuku náboženství bude zvolen jako podklad KKC (Katechizmus katolické církve) se zaměřením ke křesťanskému ekumenizmu, přizpůsobený věku dětí a mládeže. Etika by měla být koncipována dle již existujících osnov s důrazem na úctu a respekt k rodičům a autoritám. Domníváme se, že toto řešení vyhovuje jak nevěřícím občanům této země, tak i věřícím, čímž je dána svoboda volby. Pokud jde o sexuální výchovu, škola v žádném případě nesmí být místem pro indoktrinaci „nauk“, které ničí nevinnost dětí a mládeže! Přejeme si, aby byla přednášena v kontextu manželství a rodičovství, ve vhodný čas pod názvem "sexuální morálka".

Společenství matek, v z. Eva Čápová

Toto je zkrácená verze.

Původní verze, k nahlédnutí zde: http://eva-capova.ic.cz/petice.doc

Důvod pro podepsání petice je zde: http://www.lifenews.sk/node/6401

 


Jménem společenství matek, Eva Čápová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jménem společenství matek, Eva Čápová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...